Ylva Johansson pratar med Skanskas skyddsombud Anders Widing.

Ylva Johansson pratar med skyddsombudet Anders Widing. Foto: Pontus Lundahl/TT.

Ställ arbetsmiljökrav vid upphandlingar. Uppmaningen till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kom från både arbetsgivare och fackliga när hon deltog i en skyddsrond på en av Skanskas byggarbetsplatser i centrala Stockholm.

– Hur fungerar det elektroniska skyddsrondsprotokollet? Vilka är de vanliga avvikelserna i upptäcker? Hur har ni jobbat konkret för att minska olyckorna? Ylva Johansson hade många frågor till både Skanska och de fackliga från Byggnads, Elektrikerna och Målarna som deltog i skyddsronden.

Efter olyckan i höstas där två byggnadsarbetare dog vid bygget av Värtaverken i Stockholm kontaktade Elektrikernas regionala skyddsombud Petter Johansson ministern och föreslog att hon skulle besöka en byggarbetsplats för att se hur arbetsmiljön ser ut.

Han vet inte säkert om det är det som lett fram till dagens besök, men han är glad över att nu få möjlighet att prata med ministern.

– Jag vill visa henne hur det verkligen ser ut. Arbetsmiljön i byggbranschen har blivit sämre de senaste åren och jag är inte säker på att hon förstår hur illa det här, säger han.

Arbetsplatsen vi besöker är tämligen ren och välordnad, även om skyddsronden noterar vissa avvikelser som snubbelrisk vid en omarkerad höjdskillnad i golvet och skyddsräcken som inte är korrekt monterade. Petter Johansson, konstaterar att det oftast ser värre ut när han går egna ronder. Han har med sig en lunta med bilder på arbetsmiljöer han sett och som han nu ska visa för Ylva Johansson.

Skanska berättar om sitt säkerhetsarbete som minskat olyckorna rejält de senaste åren. Bland annat kräver företaget att alla underentreprenörer har kollektivavtal.

– Kräver ni svenska kollektivavtal? Frågar Petter Johannson och nickar gillande när företaget bekräftar att så är fallet.

Även Ylva Johansson är nöjd.

– Det är bra att de ställer krav på svenska kollektivavtal. Det tror jag är det enskilt viktigaste för att öka säkerheten.

I övrigt har besöket gett henne en bild av hur verkligheten ser ut, säger hon, när ronden är slut och hon tagit av sig bygghjälmen. Hon tycker att besöket, och Skanska, visat att det går att minska olyckorna och hon tar också med sig företagets förslag på att politikerna ska ställa större sociala och arbetsmiljömässiga krav vid offentliga upphandlingar.

– Jag har en ministerkollega, Ardalan Shekarabi, som tittar på det nu, säger hon.

Regeringen arbetar också med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i samarbete med arbetsmarknadens parter. Den ska bland annat innehålla en nollvision mot dödsolyckor. Ylva Johansson lovar strategin det ska bli mer än tomma ord.

– Vi ska lägga konkreta förslag som förändrar något på riktigt, säger hon.

Tanken är att förslagen ska vara klara strax efter sommaren och att de då ska presenteras för parterna, som får lämna synpunkter innan beslut fattas om strategin.

Petter Johansson är nöjd med ministerns besök. Efter själva skyddsronden fick han och andra fackliga representanter från Elektrikerna, Byggnads och Målarna möte henne i ett enskilt samtal där de beskrev vilka arbetsmiljöproblem och lösningar de ser.

– Det var ett bra möte. Hon känns engagerad och verkar ta frågorna på allvar. Jag hoppas att det här leder till något, säger Petter Johansson.