Regeringen vill begränsa vinstuttaget ur välfärden. Inte bara vård, skola och omsorg, utan även missbruksvård, personlig assistans och boenden för asylsökande omfattas av den utredning som tillsätts i dag.

Regeringen beslutar under förmiddagen om direktiven till utredningen, som ska ledas av Ilmar Reepalu, tidigare kommunalråd i Malmö.

Direktiven bygger på den uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om vinster i välfärden som slöts i höstas.

Huvudinriktningen är att skattepengar till välfärden ska gå till det de är avsedda för. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Utredaren ska pröva om en syftesparagraf bör finnas i välfärdsföretagens bolagsordning, med innebörden att verksamheten syftar till att ge vård, utbildning eller omsorg av god kvalitet.

Ett annat spår är att förbättra förutsättningarna för de idéburna, ickekommersiella företagen. Jämfört med andra länder har Sverige en stor andel kommersiella aktörer inom välfärden, men få idéburna företag, hävdar civilminister Ardalan Shekarabi och Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter i dag.