LO välkomnar arbetsgivarnas enighet och säger att den är glädjande och är bra för stabiliteten.

– Landet behöver två stabila parter som förhandlar. Och nu sänder arbetsgivarna en stabilitetssignal. Det är dock förvånande att de är så tidigt ute, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Arbetet har berättat att de 35 arbetsgivarförbunden i Svenskt Näringsliv enats kring industrinormen och kring att löneökningarna i nästa års avtalsrörelse ska stärka de svenska företagens konkurrenskraft. Och beslutet kommer mycket tidigt jämfört med tidigare avtalsrörelser. Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren sa till Arbetet att man tyckte att diskussionen var angelägen eftersom det funnits oenighet mellan arbetsgivarnas olika organisationer. Den årslånga diskussionen har enligt honom lett till att arbetsgivarna nu samlats kring de beprövade principerna för avtalsförhandlingarna.

LO:s Torbjörn Johansson tycker inte att Christer Ågrens argument mot löneledd tillväxt är särskilt överraskande eller oväntade. Han vill i stället framför allt ta fast på arbetsgivarnas enighet och att de ställer sig bakom de kända grunderna för avtalsförhandlingar.

– Nu är det upp till oss att samla våra styrkor, säger LO:s avtalssekreterare.

Han säger att LO-förbunden inom de närmaste veckor kommer starta diskussionerna för att komma överens om en gemensam avtalsplattform. Torbjörn Johansson vill inte säga något om målen för diskussionen – mer än det självklara att LO-förbunden har gemensamma krav i avtalsrörelsen 2016.

­– På LO:s representantskap i höst ska vi besluta om avtalskraven. Och det är först då vi vet om LO-förbunden har någon samordning.