Trots maktskiften i många kommuner kommer få av dem att göra något åt de privata företagen inom hemtjänsten. Några kommuner ställer dock krav på rätt till heltid och kräver kollektivavtal i de privata företagen som arbetar i hemtjänsten.

Tidningen Kommunalarbetaren har gjort en genomgång av vilka förändringar som kommer att ske när det gäller privata företag i hemtjänsten. LOV – lagen om valfrihetssystem – infördes av alliansregeringen och öppnar för att privata företag ska åta sig offentliga uppdrag inom bland hälso- och sjukvård, socialtjänsten och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kommunalarbetaren har särskilt tittat på hemtjänsten eftersom de privata företagen är vanligast inom hemtjänsten.

Enligt Kommunalarbetaren har antalet privata företag som vill göra offentligt finansierat arbete exploderat. Många av dem har konkurrerat med dåliga arbetsvillkor samtidigt som kommunerna haft dålig kontroll.

Kommunalarbetarens genomgång visar dock att få kommuner tänker avskaffa eller förändra användningen av LOV. Detta trots att S, V och MP röstade emot LOV när lagen infördes 2009.

Kommunalarbetaren har funnit fem kommuner som vill ändra reglerna. Det är:

• Umeå: krav på kollektivavtal

• Sundsvall: krav på rätt till heltid

• Norrtälje: utreda LOV:s framtid i kommunen

• Järfälla: hårdare tag för arbetsvillkoren

• Stockholm: förändra eller helt avskaffa LOV

LOV

Lagen infördes 2009 och ger kommuner och landsting möjlighet att anlita privata företag till offentliga tjänster som hemtjänst, sjukvård och socialtjänst. Vänsterpartiet är ensamma bland partierna om att kräva att lagen skrotas. Fackförbundet Kommunal vill avskaffa lagen.