Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv tror inte på löneledd tillväxt som en väg ur den ekonomiska nedgången. Det skulle bara försämra konkurrensläget för de svenska företagen.

– Höga löneökningar riskerar välfärdsbygget. Det är bara arbete som ger välstånd. Vi kan inte konsumera oss till välstånd. Det går inte att motivera höga löneökningar med dålig ekonomisk utveckling, säger Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv, som ett direkt svar på de diskussioner som finns i de fackliga leden om löneledd tillväxt.

De 35 arbetsgivarförbunden i Svenskt Näringsliv har enats om de första besluten inför avtalsrörelsen nästa år. De slår enhälligt fast att lönehöjningarna ska utformas så att de stärker företagens internationella konkurrenskraft och att parterna i industrin ska normera lönesättningen.

– Efter den förra avtalsrörelsen tyckte vi att det var viktigt med en grundläggande och djupgående debatt. Vi har kommit fram till att den modellen vi har är den bästa och att den ger det bästa resultatet för företagen, de anställda och för samhällsekonomin, säger Christer Ågren.

För ett år sedan utsågs huvudmannagruppen, som består av företagsledare i industrin, transportbranschen, handeln, restaurangbranschen och tjänstesektorn. Gruppen har sedan dess drivit förberedande diskussioner inför avtalsrörelsen. Christer Ågren berättar att det funnits arbetsgivarförbund som velat agera på ett nytt sätt men den årslånga diskussionen har enligt honom lett till enighet kring den modell som redan finns.

Arbetsgivarnas första beslut inför den kommande avtalsrörelsen tas nästan ett år tidigare än sådana beslut brukar antas. Christer Ågren beskriver det som att skelettet nu är klart och att mer konkret beslut kommer i december och de kommer delvis att anpassas till de krav som facken för fram. I december kommer arbetsgivarna även bestämma sig vilka slags förändringar de inte tänker acceptera. Tidigare har det bland annat handlat om kostnadsökningar som är större än industrinormen och avtalsskrivningar som ändrar maktförhållandena på arbetsplatserna.

Svenskt Näringsliv har även bestämt om sin egen beslutsgång, men den tänker inte Christer Ågren berätta om för den är hemlig. Och troligen handlar det om en modell som ska stärka arbetsgivarnas sammanhållning kring industrinormen och en modell där arbetsgivarförbund som vill göra något annorlunda måste förklara sig inför de andra för att på så sätt sätta press på dem.

Och det Christer Ågren nu framför allt vill lyfta fram är besluten om löneökningarnas utformning och normeringen.

– Vi har gjort hemläxan och det här är ett viktigt besked till LO och PTK och det skapar förutsättningarna för nästa avtalsrörelse.