Regering, fack och näringsliv tar nu ett gemensamt krafttag mot dödsolyckor på jobbet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lovar 40 nya arbetsmiljöinspektörer.

Ingen vill se en arbetstagare gå till jobbet och aldrig återvända hem. Men vägen till nollvision för dödsolyckor i arbetslivet är snårig. Det står klart efter ett kunskapsseminarium om en ny arbetsmiljöstrategi som arrangerades av Afa försäkring och arbetsmarknadsdepartementet på tisdagen.

I fjol omkom 52 personer under arbetstid och till Arbetsmiljöverket rapporterades det in 120 000 olyckor. Men mörkertalet kan vara stort. Därför vill regeringen satsa ytterligare 60 miljoner kronor på en mer central tillsyn av landets arbetsplatser.

ylvajohanssonpuff4010– Det behövs minst 40 nya arbetsmiljöinspektörer i ett första steg, konstaterar Ylva Johansson (S).

Sedan 2006 har antalet arbetsmiljöinspektörer minskat från 389 till 252 i hela landet. Med många pensionsavgångar i antågande finns risken att de blir ännu färre.

Statssekreterare Irene Wennemo vill även se ett gemensamt kunskapscentrum för alla parter.

irenewennemo4812– Vi måste hitta lösningar som är anpassade efter varje bransch. Vi måste också kolla på hur vi hanterar farliga maskiner. Man återkallar bilar när något är fel, men maskiner? säger Irene Wennemo.

Katarina Novak, vd för Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, är inne på samma spår:

– Vi måste ställa krav på maskintillverkare och så fort det sker en olycka ska en utredning göras för att upptäcka om det krävs förbud för en viss maskin.

För att nå målet om nollvision kräver LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson bättre skydd för att stärka skyddsombudens ställning, kanske med lagstiftning. Han enades också med övriga deltagare om att det behövs fler tolkar inom flertalet branscher då språkförbistring kan ligga till grund för många olyckor.

Anders Ferbe från IF Metall talade också om vikten av att alltid se till att det finns ersättare ifall ett ordinarie skyddsombud är sjuk eller på semester.

Anders Ferbe– Men första steget för att undvika dödsolyckor är att öka säkerheten vid anställningar. Unga vikarier och bemanningsanställda försöker visa sig på styva linan för att imponera på arbetsgivaren och sätter säkerheten i andra hand. Slimmade arbetsorganisationer är också en fara.

 

 

Farligaste branscherna

Inom dessa branscher är risken för att råka ut för en allvarlig arbetsplatsolycka högst: • Bygg • Industri • Vård och omsorg • Hotell och restaurang • Yrkesförare 2014 dog 52 personer under arbetstid. 120 000 arbetsplatsolyckor rapporterades. Under våren arrangerar regeringen tre kunskapsseminarier som ett led i att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Källa: Arbetsmiljöverket, Afa försäkring