Varje månad får en genomsnittlig LO-kvinna 20 000 kronor mindre i lön än en manlig tjänsteman. Det faktiska lönegapet mellan könen är betydligt större än vad lönestatistiken vanligen visar.

En LO-kvinna tjänade i genomsnitt 17 500 kronor i månaden år 2013. Det är 5 000 kronor mindre än vad lönestatistiken vanligen anger. Den vanliga lönestatistiken från Medlingsinstitutet räknar nämligen upp alla löner till heltidslöner.

Om man tittar på de faktiska lönerna, det vill säga deltidslöner för många kvinnor, tjänar LO-kvinnor i genomsnitt 6000 kronor mindre än LO-männen varje månad, och 20 000 kronor mindre än manliga tjänstemän, enligt LO:s jämställdhetsbarometer för 2015.

ulrikavedin– Det är ett tydligt mått på hur djupa klyftor det finns på arbetsmarknaden och vilka olika ekonomiska villkor som råder mellan kvinnor och män, säger Ulrika Vedin som är en av utredarna på LO som skrivit rapporten.

– Det handlar inte bara materiella villkor utan om individernas förutsättningar att stå på egna ben och forma sina liv.verkligtlonegap

Deltidsarbete är klart vanligast bland LO-kvinnor. Varannan arbetarkvinna jobbar deltid, att jämföra med var fjärde tjänstemannakvinna. Bland männen är andelen betydligt lägre. Några arbetar deltid för att de vill, men för de flesta LO-kvinnorna är deltiden ofrivillig.

– I första hand är deltiden inte kvinnornas val utan arbetsgivarnas. Deltidsarbete är normen i kvinnodominerade sektorer. Det är också vanligare med tillfälliga anställningar bland kvinnor, säger Ulrika Vedin.

Om löneskillnaderna ska kunna jämnas ut krävs förändringar på flera områden i samhället. Så som att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden, att kvinnors arbete uppvärderas och att män tar ett mer aktivt ansvar för hem och barn.

– Det handlar inte om något nytt utan om rätt grundläggande saker om vi ska lyckas förändra det här, säger Ulrika Vedin.

Faktiska genomsnittliga månadslöner

17 500 tjänar arbetarkvinnor

23 500 tjänar arbetarmän

28 600 tjänar kvinnliga tjänstemän

37 500 tjänar manliga tjänstemän