dahlgren

Andelen svaga på arbetsmarknaden ökar ju högre upp i sanktionstrappan man kommer, berättar Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör på IAF.

 

Var fjärde arbetslös drabbades av sanktioner från a-kassan. De svagaste på arbetsmarknaden råkade mest illa ut. Lågutbildade, lågavlönade, utrikes födda och människor med funktionsnedsättningar fick flest bestraffningar.

Det visar en ny kartläggning av IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, om de första 13 månaderna med sanktionstrappan. IAF har följt 303 000 arbetslösa med ersättning från a-kassan.

– Det verkar som om personer med svagare ställning på arbetsmarknaden har svårt att leva upp till kraven i arbetslöshetsförsäkringen. Då måste man fundera över om det är så det var tänkt. Sanktionstrappan infördes för att öka drivkrafterna till arbete, säger Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör på IAF.

I söndags trädde ett av alliansregeringens sista beslut i kraft. Då infördes sanktioner i fem steg för ytterligare 160 000 unga och långtidsarbetslösa. Den som missar ett möte på Arbetsförmedlingen eller inte skickar in sin aktivitetsrapport i tid får en varning första gången. Femte gången ryker ersättningen i 45 dagar.

Samma regler infördes för arbetslösa med a-kassa den 1 september 2013. Under de första 13 månaderna drabbades 72 728 arbetslösa av en eller flera sanktioner. 568 av dem blev av med hela ersättningen från a-kassan. De hade fått det femte och sista beslutet om sanktioner.

– Systemet bygger på att man ska få en varning före sanktion. Man ska förstå att man gjort fel och ändra på det. Ofta räcker det med en varning, men andelen svaga på arbetsmarknaden ökar ju högre upp i sanktionstrappan man kommer, berättar Jan-Olof Dahlgren.

En förklaring kan vara att svaga grupper går arbetslösa längre. Därmed har de mer tid att göra fel och drabbas av sanktioner.  Men ingen vet säkert.

– Det här är ett område som vi bör titta närmare på. Då måste vi utveckla metoderna. Vi ska se om vi kan göra det själva, säger Jan-Olof Dahlgren.

Förändringen den 1 mars med sanktioner för fler arbetslösa gäller främst långtidsarbetslösa. Det låter illavarslande om nu lång tid i arbetslöshet är huvudorsak till sanktioner.

Ingen vet hur många unga och långtidsarbetslösa som kommer att råka ut för sanktioner. För att klara kontrollen har Arbetsförmedlingen byggt upp en ny enhet i Östersund med 40 heltidstjänster. Samtidigt har Arbetsförmedlingen nästan lika stor reservkapacitet i beredskap.

I fredags öppnade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att avskaffa aktivitetsrapporterna helt eller delvis. Den vanligaste orsaken till sanktioner är att arbetslösa inte lämnar in sina aktivitetsrapporter i tid.

IAF:s siffror i underkant

• Siffrorna i IAF:s rapport än antagligen tilltagna i underkant. I september 2013 delades inga sanktioner ut, i oktober 2013 bara ett fåtal. Först i november 2013 började de nya sanktionerna användas fullt ut. • Betydligt fler män än kvinnor drabbas av sanktioner. • Arbetslösa som bara får a-kassans grundbelopp, 320 kronor om dagen, drabbas oftare av sanktioner. Alla som har kvalificerat för ersättning, men inte är med i någon a-kassa, har rätt till grundbeloppet.