Regeringen, med finansminister Magdalena Andersson i spetsen, planerar att slopa överskottsmålet. Detta för att kunna genomföra fler reformer, liksom införa ett ”sparande i balans”. 

Under krisåren på 1990-talet infördes det så kallade överskottsmålet. Det innebär att den offentliga sektorns sparande numera ska vara 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. Men detta mål har inte nåtts de senaste åren och därför har nu regeringen planer på att slopa det.

På DN Debatt skriver finansminister Magdalena Andersson, S, statsminister Stefan Löfven, S, och finansmarknadsminister Per Bolund, MP, att skatterna skulle behöva höjas med 75 miljarder kronor för att komma upp i överskottsmålets nivå på 1 procent av BNP. Under 2014 var underskottet i den offentliga sektorn 2,1 procent av BNP.

Konjunkturinstitutet ska få i uppdrag att analysera konsekvenserna av en sådan åtgärd. På sikt kommer detta leda till att regeringen kan frigöra mer resurser som kan användas till offentliga investeringar inom infrastruktur, bostäder, klimatomställning, forskning och utbildning.

WEB_INRIKESBeskedet hyllas av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

”Mycket bra besked av Magdalena Andersson i dag. Ett slopat överskottsmål gör att Sverige kraftigt kan öka investeringarna. Bygg bostäder, järnvägar, vägar och satsa mer resurser på vård, skola och omsorg. Ett stort steg på väg mot full sysselsättning togs idag!”, skriver han på Instagram.