– Det känns jättetufft, säger Maria Lundqvist Persson efter hovrättsdomen. Hennes man tog sitt liv efter att han mobbats på sin arbetsplats.
I dag friades de två cheferna i kommunen, som åtalats för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död.

Den tragiska händelsen inträffade i juni 2010. Mannen som arbetade som socialsekreterare i Krokoms kommun hade då under flera månaders tid haft svårt att samarbeta med sin nya arbetsledare. Mannen berättade för sina chefer att han kände sig utsatt, men fick beskedet att han misskött sitt jobb och sades senare upp.

”Den psykosociala belastningen som NN varit utsatt för har varit så allvarlig att den med övervägande skäl i lagens mening kan anses ha lett fram till att han begått självmord”, skriver en psykiater.

I fjol dömde tingsrätten cheferna till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Enligt tingsrätten hade cheferna gjort sig skyldiga till oaktsamhet och grov vårdslöshet och därmed orsakat mannens sjukdom och död.

I hovrättens dom framgår det att chefernas agerande brustit i flera led. Likaså var den mobbningsutredning som gjordes bristfällig. Trots detta friar alltså hovrätten cheferna med motivationen att det inte varit fråga om sådan oaktsamhet som krävs för att den ska vara straffbar som vållande till annans död eller vållande till sjukdom. Hovrätten var dock inte enig i sin dom, utan en ledamot ville döma cheferna.

Maria Lundqvist Persson är besviken över domen.

– Jag blir jätteledsen. Jag trodde inte att de skulle såga det så här helt. Vad har man för chans egentligen om inte det här skulle räcka?

Hon har ännu inte tagit ställning till om hon ska överklaga domen till Högsta domstolen.

– Jag måste prata med åklagaren. Jag tror att hon vill göra det. Det är ju inte prövat förut och det är en så pass viktig fråga så jag tror nog att det blir så.

Kammaråklagare Åse Schoultz å sin sida är förvånad över hovrättens sätt att bedöma chefernas insatser för att erbjuda exempelvis omplacering, arbetsanpassning och rehabilitering var för sig och anser att arbetsmiljön bör bedömas sammantaget.

– Det här tillsammans är absolut straffbar oaktsamhet i min värld, säger Schoultz, som anser att fallet ska prövas i Högsta domstolen.

– Genom den här processen har fokus satts på den psykosociala arbetsmiljön på ett annat sätt.

Arbetsmiljöns betydelse

En expertgrupp vid Statens beredning för medicinsk utvärdering slog 2014 fast att det finns starkt stöd i forskning för att personer som upplever alltför höga krav och små möjligheter att påverka sitt arbete och/eller mobbning utvecklar mer depressionssymptom. Bristande stöd från chef och kollegor kan innebära ökad risk för utmattningssyndrom.