Den första mars var första dagen som polisen och Tullverket fick lov att klampa, låsa fast hjulen, på yrkestrafik som bryter mot regelverket.

Uppsalapolisen klampade den första dagen en lätt lastbil med rejäl överlast.

– Det var en lätt lastbil som får väga 3,5 ton. Den hade 2 330 kilos överlast, säger Tommy Karlsson, vakthavande befäl vid Uppsalapolisen.

Lastbilen klampades med ventillås och kommer att bli stående till dess att lastens ägare hittat ett annat sätt att transportera det tunga innehållet — en sportbil.

Inget av de större polisdistrikten Skåne, Västra Götaland och Stockholm klampade några fordon under premiärdagen. Inte heller Tullverket använde det nya verktyget. Myndigheten uppger att klampning är en åtgärd man bara kommer att ta till i extremfall.