Sjukförsäkringen ska inte privatiseras, fack och arbetsgivare ska inte ta över arbetsskadeförsäkringen och a-kassan ska inte bli obligatorisk.

Efter fyra och ett halvt års utredande är tre icke-besked det viktigaste den parlamentariska socialförsäkringskommittén har att komma med.

– Vi har inte längre krav att lägga sjukförsäkringen utanför statsbudgeten eller att göra a-kassan obligatorisk. Det är det stora genombrottet. Vi har samlats i mitten och hittat en överenskommelse. Det är väldigt viktigt, tycker Tomas Eneroth, S-ledamot i utredningen.

Gunnar Axén (M) har lett mastodontutredningen om framtidens socialförsäkringsutredningar. Resultatet blev ett slutbetänkande på 1 100 sidor med få konkreta förslag.

– Olika delar behöver utredas vidare. Jag tror aldrig att man kan lägga fram en utredning och säga att det här är det ultimata förslaget. I flera frågor behövs det fler utredningar, konstaterar han.

När kommer sjuka och arbetslösa att märka några förändringar till följd av utredningens förslag?

– Jag vågar inte ha någon uppfattning om det. Det är bättre att ställa den frågan till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, men med de ledtider som finns inom statsförvaltningen tar det år innan saker och ting kan vara på plats. Däremot lägger vi några skarpa förslag som kan vara på plats vid nästa årsskifte, förklarar Gunnar Axén.

Ett förslag är att inkomsten ska räknas på samma sätt både när det gäller sjukförsäkringen och a-kassan. Arbetsgivarna ska rapportera in lönerna varje månad. Karensdagen i sjukförsäkringen ska ersättas av ett karensavdrag.

Däremot svävar utredningen på målet om stupstocken i sjukförsäkringen. Moderaterna kan visserligen tänka sig att stoppa utförsäkringarna – men först ska en rad villkor vara uppfyllda. Sjukvården ska samverka med arbetsgivarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska in tidigare och arbetsförmågan hos alla sjukskrivna ska prövas varje sjätte månad.

– När allt det är på plats kan tidsgränsens tas bort. Då fyller den ingen funktion längre, förklarar Gunnar Axén.

Sedan starten 2010 har socialförsäkringsutredningen legat som en våt filt över debatten om maskorna i skyddsnätet. Regeringen har kunnat vifta undan alla frågor med att hänvisa till utredningen.

Nu ska den ut på remiss. Det innebär om inte annat att debatten kan börja.

Men den som vill veta om villkoren för sjuka och arbetslösa kommer att bli bättre ska nog inte lägga alltför mycket möda på att försöka ta sig igenom socialförsäkringsutredningens 1 100 sidor.

Då är det större chans att hitta de första svaren i vårbudgeten den 15 april. Och vem vet? I höst kommer kanske besked om stupstocken i sjukförsäkringen.