– Enda skälet till att rånarna kommer tillbaka är att de lyckats så bra tidigare, säger Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde. Foto: David Bicho

– Enda skälet till att rånarna kommer tillbaka är att de lyckats så bra tidigare, säger Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde. Foto: David Bicho

I onsdags var det dags igen för rånarna som slog till mot en Nettobutik i Västerås. Det var det tredje rånet sedan maj förra året. Nu kräver facket att butiken ska skydda personalen genom ett slutet system för hantering av kontanter.

Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde är starkt kritisk till att butiken trots upprepade rån inte försvårat för rånare att komma åt pengar. Om arbetsgivaren hade infört ett slutet kontanthanteringssystem och det var tydligt skyltat att ett sådant fanns så skulle rånrisken minska dramatiskt, menar han.

– Vi vet att det många gånger är samma förövare. Och enda skälet till att rånarna kommer tillbaka är för att de lyckats så bra tidigare. Därför vill vi att Netto tar sitt ansvar precis som andra större butikskedjor med hög rånrisk har gjort, nämligen genom att införa ett slutet kontanthanteringssystem.

Men ett stort ansvar vilar också på Arbetsmiljöverket, påpekar Krister Colde.

– Vi hoppas att Arbetsmiljöverket tar sitt ansvar och ser till att arbetsgivaren inför ett slutet kontanthanteringssystem. Det är bara Arbetsmiljöverket som kan tvinga en butik att göra det.

För tre år sedan gav riksdagen regeringen i uppdrag i samråd med fack och arbetsgivare ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Men regeringen struntade i att följa riksdagsbeslutet. Frågan sköts över till Arbetsmiljöverket i stället. Myndigheten skulle reglera skyddet genom föreskrifter.

– Just nu sitter vi i förhandlingar med Arbetsmiljöverket och arbetsgivarna för att ta fram en vägledning om hur våra medlemmar ska skyddas mot rån. Vägledningen är i första till för arbetsgivarna, men kan också användas av skyddsombuden.

Kräver ni inte längre en lag som förbjuder öppen hantering av kontanter?

– Jo, frågan om lagstiftning är inte död och begraven, säger Krister Colde. Vi kommer att uppvakta politikerna igen. Vi vill ha ett förbud mot öppen kontanthantering. Butiker som inte är placerade i rånutsatta områden kan dock få dispens av parterna.