Värner Rydénskolan i Malmö var stängd i dag på grund av hot och våld på skolan. Eleverna skickades hem efter ett informationsmöte, men efter att ledning och personal hållit ett krismöte kommer skolan att öppnas i morgon tisdag igen.

På eftermiddagen uppgav Roine Selind, ordförande för Lärarförbundets Malmöavdelning, att Värner Rydénskolan öppnar i morgon igen.

– Eleverna är välkomna i morgon. Vi har diskuterat hela förmiddagen och eftermiddagen med arbetsgivaren om vilka åtgärder som behövs. Det finns både akuta saker som måste göras i morgon och mer långsiktiga åtgärder, säger Selind.

Under eftermiddagen presenterar parterna vad de kommit överens om.

Folkpartiledaren Jan Björklund reagerade starkt på att hela skolan stängdes — det blir en bestraffning även för de elever som sköter sig, anser han.

– De som bråkar som ska stängas av, inte alla andra. De här tio–femton som alltihop handlar om behöver kanske avskiljas i en särskilt undervisningsgrupp i en särskild lokal.

Lösningen är mer vuxenauktoritet. Att som de båda lärarfacken gör efterlysa mer personal i skolan är inte riktigt rätt, då Sverige redan har hög personaltäthet i skolan, enligt Björklund.

Han får mothugg från Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, som menar att det inte är ”läge för billiga politiska poänger”.

”Situationen på den här skolan har gått långt bortom vanliga ordningsproblem. En exceptionell situation kräver också extraordinära lösningar. Det är just vad som sker när man stänger ner en arbetsplats. Det viktiga nu är att garantera säkerheten för lärare och elever och i det har man ingen nytta av politiska pekpinnar”, skriver Jaara Åstrand i en kommentar till TT.

Bland eleverna på skolan varierar åsikterna om stängningen. Dåligt, menar Hassan Muhammed Ali i årskurs sex, och berättar att det varit bråkigt på skolan och att de har många vikarier.

– När de plockade in Örtagårdsskolan hit blev det sämre. Speciellt när de hotade lärare, säger han.

Catharina Niwhede, disktriktsordförande i Malmö för Lärarnas riksförbund, håller med om att hopslagningen med Örtagårdsskolan är en orsak till problemen.

– Man hade ingen riktigt bra plan. Redan i risk- och konsekvensanalysen så sade vi att här behöver man arbeta med att slå ihop elevgrupperna. Det har varit oroligt under väldigt lång tid, vi har arbetat med detta under hela hösten.

Som det är nu är skolan inte säker för vare sig elever eller lärare, anser hon:

– Vi tycker att man behöver ha fler vuxna i rasthallar och på skolgård, för att det ska vara lugnt, säger hon, och får medhåll från Roine Selind, ordförande för Lärarförbundets Malmöavdelning.

 

Tidigare artikel: