Stämningsbild från Volvofabriken i Shongqing i Kina. Foto: Yvonne Åsell

Stämningsbild från Volvofabriken i Shongqing i Kina. Foto: Yvonne Åsell

Sedan millennieskiftet har den kinesiska bilindustrin ökat explosionsartat och Kina är i dag världens största bil­nation, både i produktion och försäljning. En guldrusch dit alla stora biltillverkare dragits av låga löner, frånvarande fackföreningar och, fram till nyligen, statligt garanterad stabilitet.

Att det mullrar i Kinas bilfabriker syntes i den olagliga strejkvågen sommaren 2010. (Lagliga strejker finns inte i Kina och ”det officiella ”facket” ACFTU är centralt ett myndighetsorgan och lokalt en del av företagsledningen.)

Men vad händer egentligen på de kinesiska fabriksgolven?

Den kinesisk-amerikanska forskaren Lu Zhang har genom släktförbindelser lyckats få arbeta i några av fabrikerna och ger i boken Inside Chinas Automobile Factories en unik dokumentation av fabriks­livet. Arbetsförhållandena är mycket hårda, tiotimmarsskift och sexdagarsveckor är normala, övertiden obligatorisk och tempot extremt.

Men under sin åtta år långa studie möter hon även motståndet. Inte bara de uppmärksammade strejkerna utan främst de vardagliga småupproren. Som de flesta andra bilarbetare bryter de kinesiska mot reglerna om ”standardiserat arbetssätt” för att få några sekunders avbrott i monotonin. Vägran att delta i den obligatoriska morgongymnastiken blir ett vapen i lönestrider, och sovsalar där tillfälligt anställda och rättslösa ”praktikanter” inhyses förvandlas till informella ledningscentraler.

Med rader av exempel visar Lu Zhang att de kinesiska bilarbetarna blivit allt mer förmögna att använda sina förhandlingspositioner och att de, till bryderi för både kapital och stat, bedriver facklig kamp – om än ojämnt, splittrat och utan fackföreningar.

Lars Henriksson

kinabilbok

Inside China’s Automobile Factories – The politics of Labor and Worker Resistance

Lu Zhang

Cambridge University Press (2015)