Replik Är Handels ordförande Susanna Gideonsson dåligt informerad? frågar Per Geijer på Svensk Handel i sin replik till hennes debattartikel i Arbetet i förra veckan.

Handelsanställdas förbunds ordförande, Susanna Gideonsson, menar i Arbetet nummer 6 att Svensk Handel anklagar butiksanställda för omfattande stölder. ”En allvarlig och oriktig anklagelse”, dundrar fackordföranden. På en punkt är vi överens – att stjäla är allvarligt oavsett vem som begår stölden. Att försöka dölja det faktum att även butiksanställda stjäl är dock inte särskilt förtroendeingivande.

Enligt Svensk Handels svinnrapport stjäls det totalt för cirka 6 miljarder i svenska butiker varje år. Majoriteten är externa stölder, men cirka 1,6 miljarder är så kallade interna stöldbrott. I undersökningen, som Handels kritiserar, står det tydligt att den omfattar stölder från såväl chefer som anställda. Ingen vet den exakta fördelningen, men Svensk Handels uppfattning är att chefer är överrepresenterade vid interna stöldbrott.

Som stöd för att rapporten skulle vara felaktig lägger Handels fram det faktum att antalet polisanmälningar är färre än de brott som handelns företag påstår att de utsätts för.

Det kallas för mörkertal. Många gånger polisanmäls inte brotten då den anställde redan förlorat jobb, kollegor och socialt nätverk. Polisanmälningar är viktiga, men att ett brott inte blivit anmält kullkastar inte undersökningen, eller det faktum att stöldbrott i butik är allvarliga brott som vi inte kan blunda inför.

Att Handels ordförande påstår att Svensk Handel inte visat intresse för en gemensam översyn är märklig läsning. Är hon dåligt informerad?
Frågan har diskuterats i flera omgångar och bägge parter har visat intresse för gemensamma projekt. Då frågan om fördelningen mellan externa och interna brott är känslig har de senaste diskussionerna i stället kretsat kring attityder och orsaker till stölder i butik.

Såväl arbetsgivare som anställda och chefer måste bidra för att minska antalet stölder i handeln. Att som Handels köra huvudet i sanden löser inga problem. Låt oss i stället tala om de stora problem med stölder som alla vet förekommer i våra butiker. Först då kan vi uträtta något.

Per GeijerGeijer-Per
Säkerhetschef Svensk Handel