På måndag införs samma hot om straff för 160 000 långtidsarbetslösa och unga som för arbetslösa med a-kassa: Rapportera varje månad – annars är ersättningen i fara.

Det innebär att nästan tre av fyra arbetslösa drabbas av sanktioner om de inte lämnar in sina aktivitetsrapporter i tid varje månad. De enda som undantas är arbetslösa med socialbidrag och arbetslösa som inte får någon ersättning alls. Senast Arbetsförmedlingen räknade i februari 2014 var det 21 000 arbetslösa som inte fick några pengar alls.

Ingela Sundlöf samordnar Arbetsförmedlingens hantering av aktivitetsrapporterna. Hon räknar med att det går smidigare nu än när de nya reglerna infördes för arbetslösa med a-kassa för ett och ett halvt år sedan.

– Det tror jag. Då ändrades två saker samtidigt. Både aktivitetsrapporterna och sanktionerna var nya, konstaterar hon.

I dag är aktivitetsrapporter inget nytt. Långtidsarbetslösa och unga har haft kravet på sig att rapportera i ett år.

Det nya är att de kan bli av med ersättning om de inte rapporterar hur många jobb de har sökt under senaste månaden. Hotet är en straffskala i fem steg.

Första gången blir det en varning. Femte gången dras ersättningen in i 45 dagar. Efter avstängningen sänks beloppet till 223 kronor per dag.  Det innebär att långtidsarbetslösa med den högsta ersättningen, 680 kronor om dagen, blir av med nästan 9 000 kronor i månaden under resten av sin arbetslöshet.

Arbetsförmedlingen har byggt upp en ny kontrollenhet med 40 anställda i Östersund. Där tas besluten om sanktioner.  Arbetsförmedlingen räknar med att det kan behövas ytterligare en handfull nya tjänster vid omprövningsenheten i Östersund – första instans när arbetslösa överklagar.

När alltihop började för ett och ett halvt år sedan rapporterade bara drygt hälften av de arbetslösa med a-kassa i tid. Sedan dess har svarsfrekvensen ökat.

– Den ligger rätt stabilt mellan 87 och 90 procent. En del missar en gång, men sedan brukar det rätta till sig. När det finns ekonomiska sanktioner lämnar folk in aktivitetsrapporter i högre grad, berättar Ingela Sundlöf.

Under det första året med sanktionerna blev 730 personer utförsäkrade från a-kassan, enligt siffror från IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Men det finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Stockholmare rapporterar mest. Norrlänningar rapporter minst, enligt en färsk rapport från Arbetsförmedlingen.

Aktivitetsrapporterna och sanktionerna ska få arbetslösa att söka fler jobb. Ju fler kontakter arbetslösa har med Arbetsförmedlingen, desto fler jobb söker de. Om detta sedan leder till att de får jobb är en annan historia.

Arbetslösa söker fler jobb nu än i början av 2000–talet. Därmed ökar risken för att en ansökan ska drunkna i mängden. Jobbsökande löner sig inte lika mycket längre.

De starka på arbetsmarknaden tjänar på att söka många jobb. De svaga på arbetsmarknaden behöver också andra insatser.

De nya sanktionerna för unga och långtidsarbetslösa var ett av alliansregeringens sista beslut. Den rödgröna regeringen genomför beslutet med måttlig entusiasm, att döma av de otydliga röksignaler som skickats från arbetsmarknadsdepartementet hittills.