Det råder fortsatt alarmerande brist på sjuksköterskor och barnmorskor, visar Socialstyrelsens nya rapport om tillgång och efterfrågan på olika personalgrupper inom vården.

Mest allvarlig är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri, anestesi, intensivvård, geriatrik samt operationssjukvård.

En orsak är att sjuksköterskorna saknar ekonomiska möjligheter att specialistutbilda sig under anställningen, enligt Vårdförbundet.

– Men det behövs också en god arbetsmiljö och löner som gör att våra medlemmar stannar kvar, säger förbundsordföranden Sineva Ribeiro i en kommentar till den nya rapporten.

Bristen på specialistsjuksköterskor har varit känd länge. Nu är det dessutom brist på sjuksköterskor med grundutbildning. Vårdförbundet föreslår därför en rad lösningar för att åtgärda bristen.

Bland annat personcentrerad vård där patienten är aktiv i den egna vården. Moderna arbetstider som gör att sjuksköterskor och barnmorskor stannar kvar och utvecklar vården. Bra introduktion och handledning för nyutexaminerade under lång tid. Annars finns det risk att de lämnar yrket efter ett par år.

– Bra lön, god löneutveckling, karriärmöjligheter och bättre arbetsmiljö leder till fler specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det är inte svårare än så, säger Sineva Ribeiro.