Martin Klepke webbledartopp

I ett försök att förstärka sin pudel om den uppmärksammade frågan till Israels ambassadör har Sveriges Radio helt sonika utplånat frågan ur sitt öppna arkiv.

Det misshagliga har censurerats och strimlats i SR:s digitala dokumentförstörare. Och världshistorien har därmed ändrats.

Tankarna går naturligtvis genast till sovjetisk historieförvanskning och östtyska Stasis panikstyrda dokumentslakt under landets sista dagar.

Bakgrunden är att Studio Ett ställde frågan till Israels ambassadör om judarna själva har en del av ansvaret för den tilltagande antisemitismen. Visst kan man ifrågasätta det lämpliga i att på detta sätt blanda ihop staten Israel med religionen judendom, speciellt i den negativa kontext som just den tilltagande antisionismen har skapat.

Men i samma stund som SR väljer att förfalska verkligheten uppstår nästa fråga: När ska dokumentförstöraren åter användas och framför allt, vem ska avgöra vad som ska förstöras och vad som ska få finnas kvar?

 Bör i så fall inte också Mats Knutssons fråga i partiledardebatten 2012, ”Hur mycket invandring tål Sverige?” förpassas till de uttjänta. Den frågan gav upphov till än större rabalder än frågan till den israeliske ambassadören. Och vilka fraser, uttalanden och frågor ska vi därefter bannlysa?

Det finns säkert arga människor som kan förse SR med milslånga listor över vilka åsikter, frågor och svar som ska slaktas.

I dessa dagar med allt hätskare krav på inskränkt yttrandefrihet måste media och speciellt public serviceföretaget SR hålla sig från historieförfalskning.

Annars slår vi in på en mycket farlig väg.