SKL:s vd Håkan Sörman vill höra mer positiva saker om skolan. Foto: Fredrik Sandberg

SKL:s vd Håkan Sörman vill höra mer positiva saker om skolan. Foto: Fredrik Sandberg

Numera är det på modet att krisstämpla skolan. Det stämmer inte med verkligheten och det går ut över läraryrket, varnar Håkan Sörman, vd för arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting i sitt veckobrev på organisationens hemsida.

– På flera håll är det en utmaning att hitta lärare till vissa ämnen. Men arbetsgivarna i landet upplever inte någon allmän lärarbrist. Tvärtom, nio av tio har inga svårigheter att rekrytera, skriver Håkan Sörman.

Det händer också positiva saker i skolan just nu, understryker han. Exempelvis har antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna ökat med 67 procent sedan 2008, och kommunernas lönesatsningar de senaste åren har gett lärarna 3 000 kronor extra i månaden, vilket är mest av alla i kommunal sektor.

Det finns förstås fortfarande utmaningar som måste hanteras, medger Håkan Sörman.

– Men att gång på gång tala om kris är inget som gagnar rekryteringen av lärare, tvärtom riskerar framtida medarbetare att skrämmas bort.

Det är oroande att det anmäls mer hot och våld i skolan, anser Håkan Sörman, men påpekar att det också kan vara så att skolorna blivit bättre på att identifiera risker och att anmäla.

– Skolan är för de flesta lärare och elever en trygg plats, avslutar Håkan Sörman. Nio av tio elever svarar i enkäter att de känner sig trygga. Men för den elev som känner sig otrygg spelar bra statistik ingen roll. Därför kan vi aldrig vara nöjda förrän varje elev känner sig helt trygg.