Framtidsminister Kristina Persson. Foto: Vilhelm Stokstad

 

Robotar tar över hälften av alla jobb och resten kan ofta skötas från andra håll i världen. Regeringen har tillsatt en ny expertgrupp för att ta reda på hur den svenska arbetsmarknaden ska möta framtidens utmaningar.

Fotomodeller, redovisningsekonomer, maskinoperatörer och kassapersonal toppar listan över yrkesgrupper som med stor sannolikhet ersätts av teknik inom de närmsta 20 åren, enligt en rapport från stiftelsen för strategisk forskning. Framtidsminister Kristina Persson visar listan i sitt arbetsrum i regeringskansliet, och konstaterar att upp till hälften av alla jobb snart kan utföras av robotar och datorer.

– Den tekniska utvecklingen går så snabbt att det förändrar villkoren i grunden för hur arbetsmarknaden kan fungera, säger hon.

För att möta utmaningarna som ny teknik och ökad globalisering för med sig har hon och regeringen tillsatt en analysgrupp för framtidens arbetsmarknad. Gruppen har ett år på sig innan den ska lämna förslag på åtgärder som gör att arbetsmarknaden fungerar om femton år.

– Vi måste ha beredskap för att möta förändringarna. Det handlar om utbildning, regler, skatter, villkor för företagande och kreativitet, säger Kristina Persson.

Gruppen, som leds av Kommunals ordförande Anneli Nordström och ekonomen Klas Eklund, ska se över hur arbetsmarknaden kan förändras samtidigt som målet med hög sysselsättning och låg arbetslöshet ska bevaras.

Att fler skulle slippa jobba för att tekniken tar över är inte något framtidsministern önskar.

– Alla människor har ett behov av att behövas. Det behöver inte uppfyllas genom ett arbete, men arbetet har en central del i det och viktigt för att man ska kunna försörja sig själv. Sedan kanske inte alla behöver jobba 40 timmar i veckan. Jag tror att arbetstidsfrågan kommer att bli allt viktigare framöver.

Förslagen ska även motverka de växande inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Kristina Persson ser det som en en allvarlig risk att vi går mot ett samhälle där några tjänar enorma summor och köper allt privat, medan andra knappt kan försörja sig. Risken ökar också om enklare jobb försvinner från arbetsmarknaden medan de mest avancerade blir kvar.

– Om vi inte passar oss får vi ett proletariat vars enda chans är att sälja sitt arbete allt billigare, och det är inte det samhälle vi vill ha.

Även las kan hamna under analysgruppens lupp. I direktiven står att gruppen ska se över hur ”dynamiska villkor för nyskapande, omställning och flexibilitet” kan förenas med ”rimliga krav på trygghet och rättvisa”.

Analysgruppen ska lämna konkreta förslag som politikerna kan genomföra under de kommande två mandatperioderna. Att förslagen kanske inte passar den socialdemokratiska regeringen är inget som oroar Kristina Persson.

– Vi får välja att satsa på det vi tror på. Jag tror att det är bra att alla förslag lyfts fram och diskuteras. Jag hoppas att gruppen tänker högt, långt och fritt för det här är frågor som förtjänar debatt.

När framtidsministern själv siar om i framtidens arbetsmarknad ser det hoppfullt ut, i alla fall om förutsättningarna finns med en fredlig och stabil omvärld.

– Jag ser ett arbetsliv som rymmer mer egenföretagande och mer interaktion och samarbete med andra länder. Anställda i tunga och ofria yrken kommer att jobba kortare tid än i dag och få tid till annat, som kultur och att skapa kreativt. Vi andra kan fortsätta att jobba 70 timmar i veckan, om vi vill.