Jo, det är okej att filma de anställda när de fikar. Men först måste chefen åtminstone underrätta personalen om saken.

Nu ska en statlig myndighet försöka ta reda på hur vanlig övervakningen är – men det är arbetsgivarna som avgör ifall kamerorna ska registreras eller inte.

Visserligen är det inte fritt fram att sätta upp kameror i personalutrymmen – företaget måste kunna visa att särskilda skäl finns till övervakningen — men å andra sidan avkrävs arbetsgivaren varken tillstånd eller anmälan för den typen av kameror.

– Vi tror att det finns ett jättestort mörkertal här. Många törs inte berätta om otillbörlig övervakning av rädsla att bli av med jobbet, säger Krister Colde, arbetsmiljöansvarig på Handelsanställdas förbund.

Datainspektionen ska nu skicka ut en enkät till 14 företag där de ombeds berätta i vilken mån övervakning sker i personalutrymmen. För kameror i lokaler dit allmänheten har tillträde måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

– Risken är att övervakningen så att säga sprider sig, från en tillståndsgiven kamera till andra områden, säger Katarina Högquist, projektledare på Datainspektionen.

Hon påpekar att personalen kan anmäla om kameror sätts upp utan att de anställda informerats eller om arbetsgivaren inte på ett vettigt sätt kan motivera övervakningen.

14 företag granskas

14 företag uppmanas i en enkät berätta för Datainspektionen om vilka kameror som övervakar de anställda. Frågorna skickas bland annat till en rad stora kläd- och livsmedelskedjor: Hennes & Mauritz, Kapp-Ahl, Dressman, Coop, Hemköp och Lidl. Därefter ska ett urval av företagen granskas närmare. Inspektionen hoppas att undersökningen ska vara klar i juni. Källa: Datainspektionen