Engelska kyrkan får kritik för dubbelmoral. Kyrkan erbjuder låglönejobb samtidigt som dess högsta företrädare manar privata arbetsgivare att betala sina anställda mer.

I Storbritannien finns en lagstadgad minimilön på 6:50 pund i timmen. Det är för lite, anser stiftelsen Living Wage Foundation, som förespråkar en lägsta timlön på 7:85 utanför London och 9:15 i huvudstaden. Kampanjen stöds av Engelska kyrkan.

Anglikanska biskopar har i ett öppet brev inför parlamentsvalet den 7 maj angripit den politiska kulturen i Storbritannien. I brevet ger biskoparna sitt stöd till ”living wage”-kampanjen och retar en del av politikerkåren genom att kritisera välfärdspolitiken.

Det har fått tidningen Sun att titta närmare på kyrkans eget agerande, och det räckte med att läsa platsannonser. Till katedralen i Canterbury söks exempelvis en medarbetare som kommer att få 6:70 i timmen. I Lichfields katedral får den som nyanställs exakt den statliga minimilönen 6:50.