De tidsbegränsat anställda ligger kvar på en stabil nivå. Sedan 2005 har antalet ökat något, men som andel av alla anställda ligger nivån stilla, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Vanligast är det att unga och personer med invandrarbakgrund gör sitt inträde på arbetsmarknaden via ett tidsbegränsat jobb.

I fjol uppgick antalet tidsbegränsat anställda till nästan 700 000 personer. Som andel av alla anställda ligger nivån på 16,7 procent, högre för kvinnorna och lägre för männen.