Hot, människosmuggling och utpressning. Problemen med etableringslotsföretagen har blivit så stora att Arbetsförmedlingen nu avslutar tjänsten på eget initiativ.

– Vi ser så många och djupa problem i systemet att vi inte kan garantera kvalitet och säkerhet, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingen anser sig varken kunna utreda alla klagomål som kommer in eller stävja oegentligheterna och säger därför upp tjänsten med etableringslotsarna.

– Vi har arbetsmiljöproblem kopplade till det hela. Våra egna medarbetare har haft en väldigt besvärlig situation i kontakt med många av lotsarna och leverantörerna, säger Mikael Sjöberg.

I mars förra året påbörjade Arbetsförmedlingen en översyn av tjänsten med etableringslotsar för att komma tillrätta med den aggressiva marknadsföring många lotsföretag använder sig av.

Översynen visade att de arbetssökande lockas med surfplattor och telefoner för att skriva på hos lotsföretagen, som får betalt efter hur många arbetssökande de lyckas knyta till sig. Det visade sig också att lotsföretag byter deltagare med varandra för att få högre ersättning.

Sedan i höstas har problemen med lotsföretagen blivit än värre.

– Dels blev problemen fler, men också direkt kriminella. Vidden av det hela är organiserad brottslighet, hot, människosmuggling och utpressning. Man handlar med folkbokföringsadresser och fuskar med hela systemet, säger Mikael Sjöberg.

Enligt tidningen Expressen kan rekryteringsverksamhet till terrorgrupper ha förekommit i verksamheten.

– Vi har indikationer på att det har förkommit rekryteringsförsök eller kontaktskapande situationer, till olika våldsbenägna stridande grupper. Det är inte en fråga för Arbetsförmedlingen att utreda, utan i sådana tillfällen överlämnar vi det till Säkerhetspolisen, säger Mikael Sjöberg till tidningen.

Systemet med etableringslotsar sjösattes av Alliansregeringen 2010 med syfte att få nyanlända snabbt i jobb och beskrevs då som ”den största förändringen av integrationspolitiken på decennier.”

Initiativet har kritiserats för att vara ineffektivt och kostsamt, senast av Riksrevisionen i juni. I Alliansens budget som röstades igenom i höstas fanns förslag om hur systemet skulle förändras.

Mikael Sjöberg understryker att kritiken utifrån inte har påverkat beslutet att avsluta tjänsten.

– Hade det bara varit ett för dåligt fungerande system hade vi gått in och jobbat med det. Det är den förändrade och fördjupade problembilden som föranleder att vi avslutar det.

Krävs inte riksdagsbeslut för att säga upp tjänsten?

– Vår bedömning är att vi klarar av intentionerna i lagen på ett annat sätt än vad vi gör med det här systemet, säger han.

– Det finns en förordning som säger att jag ska hushålla väl med statens medel och det finns en arbetsmiljölag som säger att jag ska ha en rimlig arbetsmiljö för mina medarbetare. När jag väger de regelverk som ytterst träffar mig, då blir det här ett rimligt beslut.

Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer regeringen att lägga ett förslag om att avskaffa systemet med etableringslotsar.

– Det är ett fiasko. Nu har generaldirektören fattat ett akut beslut, eftersom han känner att han inte kan ta ansvar för kvalité och säkerhet. Det visar att problemen var värre än jag trodde, säger Ylva Johansson.

 

Försvinner om tre månader

Tjänsten etableringslots introducerades i december 2010. Lotsföretagen får 5000 kronor per arbetssökande de knyter till sig, och därefter 1500 kronor per månad. Om någon går till arbete får lotsföretaget 40 000 kronor.

Idag har 32 000 arbetssökande etableringslots, fördelat på 390 företag. De senaste åren har 10–15 avtal per år sagts upp.

Uppsägningstiden för tjänsten är tre månader. Under tiden kan den som vill fortsätta gå hos sin etableringslots göra det.