Truck är den farligaste maskinen i arbetslivet och är involverad i många allvarliga arbetsolyckor varje år. Nu gör Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) en stor kartläggning för att minska riskerna med truckarbete.

Varje år rapporteras runt 900 olyckor där truckar är involverade. Det gör att trucken är den maskin som orsakar allra flest anmälda arbetsolyckor. För att förebygga riskerna och skapa en säkrare arbetsmiljö genomför nu TYA med hjälp av Statistiska centralbyrån en stor undersökning bland truckförare.

3 000 personer som genomgått en truckförarutbildning i TYA:s regi ska få svara på en rad frågor om sin arbetsmiljö.

– Vi räknar med att bli klara i slutet av mars, säger Maria Themptander, som håller i projektet Trucksäkerhet.

Hon hoppas på att undersökningen ska ge svar på en rad frågor om varför arbetet är så riskfyllt och vad det är som leder till ett säkert truckarbete.

– Vi tror att det kan handla om en kombination av kunskap och erfarenhet bland dem som arbetar med truckar. Det gäller att uppmuntra till att hålla ett lagom tempo i en säker arbetsmiljö. Vi hoppas få in tillräckligt många svar på undersökningen för att kunna dra ordentliga slutsatser.

Också Arbetsmiljöverket gör en granskning av olycksdrabbade branscher, däribland arbetsplatser där det förekommer mycket truckarbete.