En elev på en fristående högstadieskola i Stockholm fick nedsättande kommentarer med anspelning på sin hudfärg. Nu får han 30 000 kronor för diskrimineringen av bolaget som driver skolan.

Eleven vände sig till DO sedan han hört vaktmästaren att uttrycka sig nedsättande och afrofobiskt när han pratade med några av hans skolkamrater. Strax efter det ska vaktmästaren ha vänt sig till honom och sagt: ”Ska du komma hit och smitta oss med Ebola?”

Efter att ha utrett händelsen ansåg DO att den nedsättande kommentaren har samband med etnisk tillhörighet, vilket förbjuds i diskrimineringslagen.

Men DO konstaterar att skolan har tagit händelsen på stort allvar och vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar. Vaktmästaren arbetar inte heller kvar på skolan.

Eftersom bolaget medger ansvar för uttalandet och har vidtagit åtgärder för att förhindra etnisk diskriminering, har DO gått med på en förlikning, som alltså ger pojken 30 000 kronor i skadestånd.