Det spelar ingen roll om pensionsåldern sänks eller höjs – det skapar ändå inte fler jobb. Denna slutsats drar forskare vid Insitutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Medan ungdomsarbetslösheten förblir fortsatt hög, drygt 22 procent i januari enligt SCB, väljer fler att arbeta längre än till 65 år.

Foto: PensionsmyndighetenMen detta är inte något problem för att få fler unga i arbete, konstaterar Anders Forslund, professor i nationalekonomi och forskare på IFAU.
– Det blir ingen stor effekt av att sänka eller höja pensionsåldern. Istället är det både lättare och billigare att anställa om fler söker arbete, säger han.

Ju fler som söker en tjänst desto lättare blir det för arbetsgivaren att hitta lämplig arbetskraft och det blir dessutom billigare om rekryteringsprocessen går fort, menar Anders Forslund.

Statistik från Sverige och andra länder visar att ju mer arbetskraften ökar, desto fler blir också sysselsatta. Anders Forslund pekar på några historiska exempel:

* Under 1970- och 1980-talen ökade kvinnors sysselsättningsgrad från 60 till 85 procent, men arbetslösheten steg inte bland andra grupper.

* Vid den senaste finanskrisen som påbörjades 2008 ökade arbetskraften i Sverige med 40 000 personer samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder ökade på grund av invandring och den demografiska sammansättningen.

På frågan om det inte ger mer arbete åt arbetsgivaren i en rekryteringsprocess med 1000 personer istället för 100, säger han att det är ett i-landsproblem.

– Visst kan det ta lite tid att sortera, men det är mer troligt att det finns rätt kompetens bland fler sökande. Unga och äldre på arbetsmarknaden är heller inte utbytbara med varandra då de sitter på olika kompetens och erfarenheter.

Anders Forslund förklarar att det krävs andra åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten än att förändra pensionsåldern. Framförallt krävs mer fokus på de som står längst från arbetsmarknaden.

– Problemet är inte att vara ung, utan att vara ung utan rätt utbildning.

 

Detta är IFAU

Ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. Institutets uppgift är att utvärdera och följa upp förändringar på arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet.