Närmare 2 miljoner kronor misstänks en tidigare befattningshavare ha förskingrat inom fackförbundet GS. På måndagen gjordes en polisanmälan. 

Den misstänkta förskingringen gäller avkastningsmedel från fackförbundets fondinvesteringar. Personen som är misstänkt ska för egen vinning lyckats skaffa sig medel om cirka 1,8 miljoner kronor, skriver GS i ett pressmeddelande.

I samband med upptäckten har en polisanmälan gjorts, dessutom har en internutredning tillsatts och en genomgång av externa revisorer.

– Vi har dagarna informerat styrelse, personal och berörda parter. Vi inväntar nu polisutredningen och internutredningen och kommer att ge mer svar så snart vi vet, säger Michael Nyqvist, kanslichef Fackförbundet GS, i ett uttalande.

I samband med bokslutet 2014 gick man igenom medarbetares hantering av fondmedel och upptäckte ett par misstänkta verifikationer som omedelbart följdes upp. I detta uppdagades att flera verifikationer hade förfalskats och utbetalning av avkastning från fackförbundet fonder gått till den enskilde medarbetarens personkonto.

– Vi är både ledsna och bedrövade och vi vet inte varför förskingringen har skett men detta är en mycket stor tragedi för alla inblandade. Personen i fråga har varit en uppskattad och respekterad medarbetare och vi måste nu få klarhet i vad som hänt men det verkar vara är en enskild handling av en enskild medarbetare. Med hänsyn till familjen väljer vi att inte gå ut med namn eller ytterligare uppgifter, säger Per-Olof Sjöö, förbundsordförande.