Martin Klepke webbledartopp

Såväl vid attentatet mot satirtidningen Charlie Hebdo som vid gårdagens attack i Köpenhamn var förövarna uppvuxna i landet, i Frankrike respektive Danmark.

Det var alltså inget yttre hot i något av fallen. Hotet kom inifrån, baserat på en tankeram som inte känner några nationsgränser, med en idé om ett totalitärt samhälle.

Vi har sett samma idé bland nazister, fascister, andra ytterlighetsgrupper och bland fanatiska religiösa riktningar.

Och vi känner igen terrorn från såväl individer, grupper, hos härskare i nationer, hos organisationer och hos företag som använder politik, ekonomi och religion i sin maktutövning.

För i grunden är det ju inte en ful teckning på en rondellhund eller smaklösa skämt om homosexuella präster som över huvud taget är problemet för terroristerna.

Allt handlar i stället om makt.

Här sägs det demokratiska samhället med sin öppenhet vara ett lätt mål för terror som vill ta över makten. Det öppna samhället bjuder in terrorn med sin öppenhet och slutsatsen är därför att stänga såväl gränser som tankeramar.

Men sanningen är den rakt motsatta.

De länder som nu vittrar sönder i extrema inbördeskrig i mellanöstern var knappast öppna demokratiska samhällen. Det är ingen öppenhet som har orsakat den terror som där pågår. Ländernas historia är i stället en uppvisning av decennier med totalitärt maktfullkomligt styre.

Diktaturer som Saudiarabien, som den dåvarande svenska försvarsministern Leni Björklund (S) hade det usla omdömet att börja sälja vapen till, är i dag livrädda för att terrorister ska slå till.

Makt över arméer, makt över olja, makt över rikedomar och makt över människors sätt att tänka är därför de totalitära maktmedel som de styrande i Saudiarabien hoppas stoppa terrorn med.

Andra diktatoriska styren försökte med samma totalitära maktutövning, i Syrien, Libyen och Irak, innan allt rasade samman.

De som nu ropar på att Sverige måste bli ett mer slutet samhälle bör se ut över världen och fundera på vilket av samhällena som har störst chans att överleva med stabilitet. Ett konformt samhälle där makten befästs i vapen och åsiktsförtryck eller ett samhälle med demokrati och fullständig och på alla sätt garanterad yttrandefrihet.

Ju större ondska som terroristerna befläckar sig med, ju vidrigare försök till maktövertagande som terroristerna och diktatur angriper vårt öppna samhälle med, desto viktigare är det att befästa just detta öppna samhälle och sluta upp runt våra demokratiska grundnormer.

Bara så skapar vi ett stabilt samhälle.