I Arbetet nummer 4 ger LO:s lngela Edlund sin syn på brister i bostadspolitiken. Det sker i samklang med att Svenskt Näringslivs Jonas Frycklund broderar kring frågorna hur vi ska råda bot på bostadsbristen. Det enda som kan utläsas är att parterna är överens om att bygga fler bostäder.

Bostadsbristen framför allt i storstäderna har under det senaste decenniet varit en av de stora rikspolitiska frågorna. Alla partier har uttalat sin vilja om hur bostadsbristen ska lösas. Så även Socialdemokraterna.

Men som engagerad medborgare kan jag inte se annat än ett brusande ordflöde. Det tycks aldrig sina. Men beslut av riksomfattande inriktning saknas. Inte minst från mitt parti, Socialdemokraterna.

LO har emellertid uttalat att det i särklass bästa är att staten aktivt deltar med finansiering. För min del ser jag fram mot lösningar i stil med det så kallade miljonprogrammet.

Att uttala besvärjelser över bångstyriga, klåfingriga kommunala handläggningar av bostadsärenden, stadsplaner etcetera, skapar inga lösningar. Debattörerna av alla de slag tror uppenbarligen att kommunerna är hind­ret, men ser inte finansiering som det avgörande. Kommunerna deltar inte direkt i bostadsfinansieringen. Men själva nyproduktionen kan till stora delar skötas genom de allmännyttiga kommunägda bostadsbolagen, med en av staten garanterad finansiering.

”Förståsigpåarna”, och dom är många, säger: Vi måste bygga billigare!

Min fråga är: Hur bygger vi billigare med den extremt monopoliserade byggnadsbranschen i vår omhuldade marknadsekonomi?

Jag vill leva och bo i ett samhälle där människors lika värde är rådande. I bostadsbristens tidevarv med långa ringlande köer av bostadssökande synes denna ambition synnerligen avlägsen. Det gör mej ledsen och arg.

I dag vill flertalet tjäna pengar på försäljning av bostadsrätter/egna hem. Förtjänster som inte skapats av aktivt arbete utan som uppstått i bostadsbristens spår i den rådande marknadsekonomin.

För att använda ett känt uttryck – vart är vi på väg?

Olle Fredriksson
före detta ombudsman, Byggnads