Fredsavtalet i Minsk är minst sagt skört. Men räddar det åtminstone några liv är det bra, säger bedömare i Ukraina till Arbetet.

– Om sidorna i kriget håller sig till uppgörelsen ska vapnen tystna på söndag, och blodet sluta flyta. Men till fred är det mycket långt, vapenvila är det mesta vi kan hoppas på, säger Konstantin Bondarenko, chef för den oberoende tankesmedjan Fonden för ukrainsk politik.

– Stabil fred skulle förutsätta direkta förhandlingar mellan Kiev och Donetsk- och Luganskområdena, där man arbetar fram en gemensam syn på hur grundlagen ska ändras och hur man ska kunna samexistera inom ramen för en enhetlig stat.

Huvudproblemet med det memorandum som skrevs under i Minsk igår är att det inte innehåller några garantier för att parterna ska respektera uppgörelsen, anser Konstantin Bondarenko. När parterna i princip kan bryta mot uppgörelsen ostraffat blir den sårbar.

Vasyl Andreev, ordförande för det ukrainska byggfacket, har mycket lågt ställda förhoppningar på det nya fredsavtalet.

– Vare sig en vapenvila sparar tio liv eller tio tusen är det förstås bra. Men uppgörelsen är problematisk för Ukrainas territoriella integritet.

Precis som många andra bedömare ser Vasyl Andreev avtalet som ett slags bekräftelse av att Donetsk- och Luganskområdena i dag inte är en del av Ukraina. Han medger att det krävs en mycket lång process innan områdena kan integreras i Ukraina på nytt.

– Och det förutsätter att Ryssland inte lägger sig i.

Ett akut problem är de ungefär en miljon människor som har lämnat krigszonen och befinner sig på flykt i Ukraina. Det finns inget ordnat program för var de ska bo och hur de ska försörjas, enligt Vasyl Andreev.

Byggfacket har tappat 20 000 medlemmar sedan 2014, en femtedel av medlemskåren. Medlemmarna pressas av den ekonomiska kris som följt i krigets spår. Deras köpkraft har minskat, och byggandet är lågt.

– Byggbranschen ska i princip klara sig utan subventioner, men ett statligt stöd till bostäder för de allra fattigaste har funnits sedan 1993, säger Vasyl Andreev. I budgeten för i år är det borta.