micko-2

Carin Jämtin, ordförande i valberedningen (S), presenterar partiets kandidat till ny ordförande i SKL – Lena Micko, kommunstyrelsens ordförande i Linköping. Foto: VILHELM STOKSTAD

 

Lena Micko (S) ska förverkliga Stefan Löfvens vallöfte om rätt till heltid i kommuner och landsting. Den 24 mars väljs hon till ny ordförande i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– Rätten till heltid är en av de viktigaste frågorna, säger hon.

Stefan Löfven lovade två saker inför valet. Det andra löftet var att avskaffa delade turer.

– Det är inte lika enkelt. Här måste vi resonera med Kommunal. Vi tittar på goda exempel i kommunerna. Först och främst kommer frågan om heltid, sedan kommer delade turer, förklarar Lena Micko.

Heltid och delade turer hänger ihop. När de anställda får rätt till heltid ökar de delade turerna, annars går inte schemat ihop. Det har hänt i många kommuner.

– Men det är inte så överallt. I grund och botten är det en fråga om bemanning. Vi behöver mer personal. Då behöver vi hjälp av staten. Det ska vara pengar som höjer nivån år efter år. Vi har dålig erfarenhet av engångspengar från staten. När de tar slut får kommunerna underskott.

Det blir rödgrön majoritet i den nya SKL-styrelsen, som väljs den 24 mars. Då väljs också en av de viktigaste representanterna för parterna på arbetsmarknaden – förhandlingsdelegationens ordförande. Kommunerna och landstingen har mer än en miljon anställda. Ännu har valberedningen inte föreslagit någon kandidat.

Lena Micko är kommunstyrelsens ordförande i Linköping och sitter sedan många år i SKL:s styrelse. Hon anser att Socialdemokraterna vann kommunvalet i Linköping mycket på ett löfte om ökad bemanning i äldreomsorgen.

– Det varierar mycket, men äldreomsorgen är underbemannad på många håll i Sverige. I min egen kommun har vi stark ekonomi, men samtidigt ser vi att äldreomsorgen är kraftigt underbemannad. Nu stärker vi äldreomsorgen med egna pengar, men behöver också hjälp av staten. Det tar lång tid att komma ifatt.

Rätten till heltid ska regleras i ett nytt kollektivavtal. Ännu så länge är det oklart om heltid ska in i nästa avtalsrörelsen eller om det ska bli förhandlingar om ett separat kollektivavtal. Det är inte heller klart om SKL ska skriva ett enda avtal med alla förbund eller om det separata avtal med varje enskilt fackförbund.

– Delade turer är också en fråga för parterna. På något sätt måste den avtalshanteras, anser Lena Micko.

Socialdemokraterna nominerar Anders Henriksson, landstingsstyrelsen ordförande i Kalmar län, till ny vice ordförande i SKL. Övriga nomineringar är inte klara än.