Fler får jobb. Antalet anställda ökade med 82 000 mellan januari 2014 och januari 2015. Den här gången ökade faktiskt de fasta jobben mest. Sex av tio nya jobb var fasta, ”bara” fyra av tio var tillfälliga.

Tre av fyra nya jobb gick till män, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Arbetslösheten minskar också marginellt bland män samtidigt som den ökar svagt bland kvinnor, men siffrorna är så små att de inte är statistiskt säkerställda.

Arbetsförmedlingens siffror, som kom i går, ger en motsatt bild. Det är framför allt kvinnor som får jobb och arbetslösheten minskar mer bland kvinnor än män.

Däremot är SCB och Arbetsförmedlingen överens om att arbetslösheten minskar svagt.

Antalet sysselsatta ökade med 98 000 på ett år, enligt SCB. Arbetskraften ökade med 91 000. Därmed är antalet människor som står vid sidan av arbetsmarknaden oförändrat.

430 000 var arbetslösa i januari. Det innebär att arbetslösheten var 8,4 procent.