Martin Klepke webbledartopp

Har ni hört historien om debattprogrammet om jordens form?

Den ena politikern hävdar att Jorden är rund, den andra att Jorden är platt. Så bråkar de ett tag med varandra innan programledaren säger ”Sanningen ligger nog någonstans mittemellan”.

Vilket den ju inte gör.

Det finns en sanning. Och det finns en lögn.

Historien passar in på turerna kring betyg från fjärde klass.

Forskningen visar att betyg från fjärde klass i bästa fall är meningslöst, i sämsta fall förödande.

Det här visste lärare långt innan det blev normerande politik. Min egen framsynta lärarinna, som enligt den tidens skolregler var tvungen att sätta betyg redan från tredje klass, gav alla elever samma betyg, 3:a i alla ämnen, med hänvisning till att det var för tidigt för betyg.

Men numera har vi ett Folkparti med en partiledare som alltmer desperat letar framgång, och som anser att betyg från fjärde klass visst är bra, vad forskning och erfarenhet än säger.

Hade debatten på Sveriges utbildningsdepartement förts med respekt för kunskap, undervisning och erfarenhet skulle dagens rödgröna ministrar fortsatt hävda att Jorden är rund, även om de rödgröna är uppbundna till en budget som Folkpartiet har varit med och klubbat igenom.

Men i stället intar nu utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) programledarens roll och säger att sanningen nog ligger någonstans mitt emellan. Jorden har säkert formen som en ishockeyrink.

Och han föreslår att 100 skolor ska få sätta betyg från fjärde klass.

Nu kan man naturligtvis säga att det är en struntsak, 100 grundskolor är inte många bland de 5 400 skolor som finns.

Överenskommelsen kan då ses som ett smidigt sätt att få stopp på en förryckt debatt och dra både Folkpartiet och de rödgröna ur den rävsax som betygsfrågan blivit.

Någon kompromiss, som båda parter vill kalla det, är det dock inte.

Folkpartiet har fått igenom att det kan ligga någonting i att Jorden är platt.

Fridolin har inte fått igenom någonting, utom möjligen att visa att det går att finna majoriteter över blockgränsen.

Och det gör det ju.

Men om blocköverskridande lösningar fordrar att besluten motsäger forskning och erfarenhet bör de nog lämnas oprövade.