På måndag genomförs nya regelförenklingar på Arbetsförmedlingen. Det innebär att jobbsökare inte är lika strängt hållna och arbetsförmedlare får mer tid till att stötta dem som främst behöver.

Mindre detaljstyrning och satsningar på bättre matchning och unga, blev Arbetsförmedlingens nya order för 2015. Regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen från arbetsmarknadsdepartementet, som kom före jul, var rejält nedbantat – från 12 sidor till 4,5.

På måndag inleds regelförenklingarna. Från och med då bedömer handläggarna vilka jobbsökare de ska kontakta angående den aktivitetsrapport som skickas in varje månad. Tidigare har handläggarna alltid varit tvungna att göra detta omedelbart.

Fortfarande gäller dock att den som missar att rapporterar riskerar även i framtiden att få indragen a-kassa.

Ytterligare en förändring är att handläggarna på Arbetsförmedlingen får 30 dagar, i stället för tio, på sig att skapa en individuell handlingsplan.

Dessutom ska kontroller av fas 3-samordnare bara göras en gång om året, i stället för två.

(I en tidigare version av artikeln stod att de obligatoriska aktivitetsrapporterna försvinner.)