hotell

Åtta Scandic-anställda från sju länder. Från vänster Monica Nilsson, Sverige, Irina Masharskaya, Vitryssland, Arlene Alano Sodsod, Filippinerna, Wassana Chanholm, Thailand, Moshdagh Ahmadi, Afghanistan, Angela André, Brasilien, Angosh Chittonom, Thailand och Voula Spyrakou, Grekland. Sedan bilden togs 2012 har en av dem, Wassana Chanholm, slutat. Foto: LEIF R JANSSON

Utan invandrare stannar Sverige. Bussar, sjukvård, hotell, restauranger och daghem får stora problem.

Stockholm skulle lamslås. Sveriges export skulle krympa. Turistindustrin ger Sverige större exportintäkter än järn- och stålexporten och personbilsexporten tillsammans.

Sveriges största turistmagnet, Stockholm, skulle inte klara sig utan de utrikes födda.

Fyra av fem hotellstädare i Stockholm är födda utomlands. I hela landet är nästan hälften av dem som städar hotell och kontor födda utomlands. Nästa år kommer de utrikes födda att vara i majoritet om trenden består.

Hotell Scandic Norra Bantorget mitt i Stockholm överträffar statistiken. Här var 19 av 20 hotellstädare födda utomlands när Arbetet hälsade på 2012.

– Det ser ut ungefär på samma sätt nu, säger husfrun Angela André, som kommer från Brasilien.

Storstädernas bussar, spårvagnar och tunnelbanor skulle lamslås utan de utrikes födda. De utgör 38 procent av förarna i hela landet.

Oavsett yrke är andelen utrikes födda störst i storstäderna.

Var tredje läkare är född utomlands. Läkaryrket kommer på tredje plats när det gäller andelen utrikes födda.

Tio största yrkena

15 procent av de anställda i Sverige är födda utomlands. Här är de tio yrkena med störst andel utrikes födda: 1. Hotell- och kontorststädare    49% 2. Buss- och spårvagnsförare    38% 3. Läkare    33% 4. Köks- och restaurangbiträden    30% 5. Kockar och kokerskor        29% Universitets- och högskolelärare    29% 7. Övriga servicearbetare (bilvård)    28% 8. Vårdbiträden, personliga assistenter    24% 9. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden    19% 10. Lagerarbetare    18%