Över hälften av arbetsgivarna fick krav från Arbetsmiljöverket när myndigheten inspekterade cirka 500 företag bland annat i livsmedelsbranschen, inom hotell- och restaurang, samt parti- och detaljhandel under den europeiska inspektionskampanjen mot fallolyckor i höstas.

Det är inom livsmedelstillverkning, hotell- och restaurang, parti- och detaljhandel samt tillverkning inom stål och metall som myndigheten granskat riskerna för fall- och halkolyckor. Exempelvis dåliga underlag och gångytor, nedsmutsning eller otillräcklig belysning.

Totalt har arbetsgivarna fått 752 krav på att åtgärda bristerna i arbetsmiljön. Flest krav ställdes inom parti- och detaljhandel.

De flesta kraven gällde dock inte riskabla underlag och gångytor, utan bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis att det saknades relevanta riskbedömningar.

Att falla är den vanligaste orsaken till arbetsolyckor inom EU. Nästan var fjärde anmäld arbetsolycka med fler än tre sjukdagar är en fallolycka.

I Sverige anmäls 5 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro årligen som orsakas av fall. Dessa utgör 16 procent av samtliga anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro. (Fall från hög höjd som exempelvis i byggbranschen är inte inräknade i dessa siffror).