Dålig introduktion för nyanställda leder till hög personalomsättning, som i sin tur kostar arbetsgivaren skjortan, visar ny undersökning från fackförbundet Vision.

Undersökningen visar att de medlemmar som fått en bra introduktion trivs bättre på sina jobb jämfört med dem som fått en dålig introduktion. De som fått en bra introduktion upplever också att de har en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.

– Det här gör att de också i större utsträckning stannar kvar på sina jobb, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision, i en kommentar till undersökningen.

Vision har undersökt rutinerna och förekomsten av introduktion i flera yrken och variationerna är stora. Inom miljö och hälsa uppger bara var fjärde medlem att de faktiskt fick en välplanerad introduktion när de började sin anställning. Motsvarande andel inom socialt arbete är så låg som 16 procent.

Vision har också räknat på kostnaderna för arbetsgivaren när till exempel en socialsekreterare slutar och ska ersättas. Slutsumman landar på 542 700 kronor i snitt vid varje nyanställning.

Särskilt inom socialtjänsten är personalomsättningen mycket hög, och det är väldigt svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare. En bra introduktion skulle få fler socialarbetare att vilja stanna kvar längre, menar facket.

Här finns alltså väldigt mycket pengar för arbetsgivaren att spara, visar undersökningen. Pengar som arbetsgivarna kan satsa på förbättrade villkor med bättre löner och arbetsmiljö för att göra sig mer attraktiva.