businesslikeaswede0715

Den svenska modellen och kollektivavtalet skapar massor med trygghet för de anställda, och stålarna bara rasslar in i företaget, enligt TCO:s nya musikvideo, som är en uppföljare till förra årets Joe som levde ”Like a Swede”.

I videon rappar en framgångsrik kvinnlig arbetsgivare om alla fördelarna med kollektivavtalet. Om hur arbetsgivare och arbetstagare utan regeringars inblandning kommer överens om alla förmåner och villkor, som visar sig vara ett framgångsrikt koncept.

– Det finns ett stor behov av att öka kunskapen om hur arbetsmarknaden fungerar, framförallt bland unga. Därför hoppas vi att Business Like a Swede blir minst lika framgångsrik som den första filmen, säger TCO-ordföranden Eva Nordmark, i samband att filmen nu släps ut.

I filmen skapar medinflytande och samarbete mellan parterna på arbetsplatsen arbetsro samt högre produktivitet. Kollektivavtalet bidrar därför till företagets utveckling och skapar trygghet för de anställda genom olika försäkringsskydd, pensionsavtal och annat som arbetsgivaren annars måste förhandla fram för varje enskild anställd.

Förra årets ”Like a Swede – a way of living” visade en välbärgad amerikan som levde som en svensk för att visa hur det endast är rika personer i andra länder som har råd med de förmåner som svenskarna tar för givet.

Videon blev den mest delade videon i Sverige under en period och uppmärksammades också världen över.

Här är filmen:

http://youtu.be/1YX7h8qNu7g

Och här är den förra filmen:

http://youtu.be/dqgMIRF7acw