Det fria skolvalet har inte höjt kunskapsnivån bland svenska elever. Dessutom har problemen med betygsinflation vuxit. Det konstateras i en färsk rapport från LO.

För att förbättra det fria skolvalet har LO beställt en rapport av Karin Edmark, forskare på Institutet för Näringslivsforskning. Den ska ingå som underlag i projektet som kallas Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik inför nästa kongress.

Karin Edmarks slutsats är att marknadskrafterna inte fungerar som det är tänkt. Hon menar därför att det finns olika möjligheter till förbättringar inom det svenska skolsystemet.

Bland annat anser hon att Skolinspektionen borde få sätta betyg på skolorna, efter brittisk modell, så att det blir lättare för eleverna att välja bästa skolan.

Andra förslag i rapporten är reklamförbud för skolor, högre skolpeng till utsatta områden och lottning i stället för kötid. Dessutom vill Karin Edmark se begränsning av vinstuttag hos friskolor, en fråga som just nu är under utredning hos regeringen.