Arbetslöshet är orsak till vart femte självmord. Det visar den första stora, statistiska studien. Forskare vid universitetet i Zürich i Schweiz har gått igenom statistik från 63 länder i främst Europa, Nordamerika och Latinamerika.

Under tolv år till och med 2011 begicks 2,5 miljoner självmord i dessa länder. En femtedel, 45 000 självmord om året, berodde på arbetslöshet. Följaktligen ökade självmorden under den globala finanskrisen under åren 2008 och 2009.

Självmorden är bara toppen på ett isberg, anser de brittiska forskarna Roger Webb och Navneet Kapur. De varnar för att arbetslöshet leder till fler problem som alkoholism, ångest, stress och självskadebeteende.

En av de schweziska forskarna, Carlos Nordt, konstaterar att det krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik för att få ner antalet självmord.

Sambandet mellan arbetslöshet och självmord är känt sedan länge. Det nya med den här rapporten är att den grundas på ett stort statistiskt underlag och att den visar att arbetslöshet är en så viktig orsak till självmord.

Så sent som i september förra året kom en stor studie från Statistiska centralbyrån ”Yrke och dödlighet 2008–2012”. Den visar att inget yrke är lika farligt som att vara arbetslös.

Den nya rapporten ägnar särskild uppmärksamhet åt den globala finanskrisen, som var som värst under 2008 och 2009. Då ökade antalet självmord från 41 000 om året före krisen till 46 000 under krisen. Ökningen började ett halvår innan arbetslösheten sköt i höjden.

Under de tolv åren mellan 2000 och 2011 ökade risken för självmord på grund av arbetslöshet med mellan 20 och 30 procent i de undersökta länderna.

Till skillnad från tidigare studier hittar forskarna inga skillnader mellan män och kvinnor. Kön och ålder verkar inte spela någon roll. Arbetslösheten drabbar alla kategorier lika hårt.

Sverige är ett av de länder som ingår i undersökningen.