Dödsolyckorna ökar i byggbranschen, visar tidningen Byggnadsarbetarens årliga granskning. Från sju dödsolyckor per år 2012 och 2013 till nio förra året.

Orsakerna kan bland annat vara långa entreprenadkedjor och brister i samordning, enligt Arbetsmiljöverket.

– Det är svårt att veta om detta är början på en ny trend. Men siffrorna går åt helt fel håll, de borde sjunka. Ingen ska behöva dö på jobbet, säger Kicki Höök, ansvarig för samordningen av Arbetsmiljöverkets byggtillsyn, till tidningen.

Det är svårt att hitta enkla förklaringar, menar hon. Men några kan vara att branschen har blivit mer komplex och splittrad, samt långa entreprenadkedjor och brister i samordning och säkerhetstänkande.

De allvarliga olyckorna fick Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin Ekenhem, att bjuda in parterna till ett möte nyligen. Under mötet diskuterades en rad gemensamma frågor. Exempelvis beställaransvar, säkerhetskultur, planering, lärande och vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete.