Nu ska 200 mindre arbetsgivare under lupp. DO inleder en granskning av hur de arbetar med sina jämställdhetsplaner.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta aktivt för lika rättigheter och emot trakasserier.

När DO 2013 för första gången granskade små arbetsgivares arbete fick bara 1 av 40 företag tummen upp.

Nu är det alltså dags igen. Med små arbetsgivare menas de som har färre än 50 anställda. Dessa arbetsgivare utgör 25 procent av alla företag i Sverige och har totalt 1,3 miljoner anställda. Granskningen sker av 200 slumpvis utvalda företag.