Den amerikanska arbetsmarknaden är stekhet. De senaste tre månaderna har en miljon nya jobb skapats. Men vad har USA som Europa saknar?

– USA har varit mer snabbfotade, säger Mattias Bruér, SEB-ekonom som är expert på amerikansk ekonomi.

Det har lossnat rejält på amerikanska jobbmarknaden.

Inte sedan 1997 skapas det så många nya jobb som det gör nu. Bara i januari fick landet 257 000 nya jobb och de senaste tre månaderna har en miljon fler människor kommit i arbete. Dessutom stiger lönerna.

Samtidigt som USA sätter arbetsmarknadsrekord står EU nästan stilla.

Mattias Bruér säger att en förklaring till det amerikanska jobbundret är att USA på ett tidigt stadium satt in kraftiga krisåtgärder.

USA drabbades hårt av finanskollapsen 2008 men det var snabbt på att hantera de ”dåliga” bolånen som bankerna hade. Staten tog över risken och tog över en stor del av de dåliga lånen, vilket gjorde att de privata bankerna kunde återhämta sig snabbt.

– Det är först för någon månad sedan som Europeisk centralbanken ECB börjat göra motsvarande sak.

Den amerikanska riksbanken var dessutom snabb med att sänka sin styrränta, vilket det började göra redan 2009, 2010. Den låga räntan gjorde det billigare att investera.

– Just nu förs en extremt expansiv penningpolitik i USA, säger Mattias Bruér.

I dag ligger centralbankens styrränta mellan 0-0,25 procent, vilket är mycket lågt.

Enligt vanliga ekonomiska regler skulle räntan vara högre i USA i dag än vad den är med en arbetslöshet på 5,7 procent.

En annan förklaring till den starka jobbtillväxten är att USA har en flexiblare arbetsmarknad. Det är lättare för företag att sparka och anställa personal. Dessutom är arbetsmarknaden mer mobil. Folk är mer benägna att flytta dit jobben finns. Att flera delstater fått stora oljeinkomster i och med att nya tekniker för olje- och naturgasutvinning – fracking – har utvecklats har också skapat nya jobb.

I den vinterprognos som EU-kommissionen kom med förra veckan gör det en uppskrivning av den ekonomiska tillväxten som i EU bedöms bli 1,7 procent i år – i USA tros den bli 3,5 procent. I EU spås arbetslösheten minska långsamt, med några tiondelsprocentenheter och hamna strax under 10 procent i år.

Att EU trots allt ser lite ljusare på framtiden beror främst på att priset på olja halverats det senaste året och ligger nu på rekordlåga 50 dollar per fat.

Eftersom den amerikanska marknaden är viktig för många europeiska länder tros den starka amerikanska ekonomin även få positiva konsekvenser för EU.

– Min gissning är att många prognosmakare har varit för pessimistiska i sin bedömning. Ett lägre oljepris får jättestor effekt på ekonomin. Stoppar man i de här siffrorna i de stora ekonomiska modellerna som bland annat IMF gjort blir tillväxten mycket större än vad som bakats in i många ekonomiska prognoser, säger Mattias Bruér.

EU-kommisssionens prognos för 2015:

Tillväxten av BNP Inflation Arbetslöshet
EU 1,7 0,2 9,8
USA 3,5 -0,1 5,4
Sverige 2,3 0,5

* siffrorna är angivna i procent och är hämtade från EU-kommissionens vinterprognos 2015.