Långa handläggningstider för bedömning av utländska utbildningar fördröjer invandrares inträde i arbetslivet.
– Det är just nu en oerhört stor utmaning för oss, säger Pernilla Ek, enhetschef på Socialstyrelsen.

Allt fler som kommer till Sverige från länder utanför EU ansöker om att få sin utbildning bedömd. Socialstyrelsen som bedömer legitimationsgrundande utbildningar får in nästan tio ansökningar om dagen. Under 2014 kom det in närmare 2 000 ansökningar – 500 fler än året innan, rapporterar Ekot. De flesta har sjukvårdsutbildning.

Enligt Mathias Wahlsten, chef på avdelningen för integration och etablering på Arbetsförmedlingen ökade andelen akademiker bland utländska jobbsökande från 18 till 24 procent mellan 2013 och 2014.

– Under det första året är det väldigt få som hinner få sin utbildning bedömd och det är jätteviktigt att den här tiden kortas ner så att vi på Arbetsförmedlingen kan matcha individer mot relevanta arbeten.

Enligt Pernilla Ek är det en stor utmaning att fatta snabba beslut och samtidigt säkerställa att patientsäkerheten uppehålls.

– Vi ska se till att den personal som har en hälso- och sjukvårdsutbildning ska kunna gå vidare men också att den personal som inte har en hälso- och sjukvårdsutbildning inte går vidare.

Enligt Ek har myndigheten gjort allt den kan för att snabba på processerna internt. Nu krävs ökade resurser.

Hos Universitets- och högskolerådet, som bedömer icke legitimationsgrundande utbildningar, ökade ärendemängden med cirka 30 procent under 2013 och 2014.

Under sista kvartalet i fjol var väntetiden för bedömning cirka 130 dagar för en högskoleutbildning, att jämföra med 74 dagar 2012. 2014 förstärktes bemanningen, vilket ledde till att 80 procent fler ärenden kunde avgöras jämfört med 2013.

– Det är fortfarande väntetider och det är inte i linje med våra interna mål, säger Åke Lernefalk, pressansvarig på rådet.

 

Flera steg

Ansökningsprocessen är uppdelad i flera steg beroende på yrke. I det första steget prövar Socialstyrelsen den utländska utbildningen, vilket tar minst 8 månader. Det sista steget som innebär ansökan om svensk legitimation tar cirka en månad. Oavsett yrke måste den sökande visa dokumenterade kunskaper i svenska. För de flesta yrken krävs prov, ämnesspecifika kurser och praktisk tjänstgöring. Källa: Socialstyrelsen