Piezomotor i Uppsala med ett tiotal anställda i produktionen har satts i blockad av IF Metall.

Blockaden, som inleddes i dag, måndag, gäller i ett första skede nyanställning, inhyrning och övertidsarbete.

– Vi har haft otaliga sittningar med företaget sedan 2010 för att få teckna kollektivavtal, säger Peter Lydell, ombudsman vid IF Metalls Upplandsavdelning. Till slut har vi tagit till stridsåtgärder för att sätta tryck bakom kravet på ett avtal.

Enligt Peter Lydell är ”ganska många” av de anställda i produktionen medlemmar i IF Metall. Ett kollektivavtal skulle bland annat ge dem arbetstidsförkortning.

– Men företagets motstånd mot ett avtal är egentligen inte en kostnadsfråga, säger Peter Lydell. Arbetsgivaren vill inte lämna ifrån sig inflytande.

PiezoMotor tillverkar mycket små motorer som används inom en rad områden. Arbetet har inte kunnat nå företrädare för PiezoMotor för en kommentar.

fakta

BLOCKAD En arbetsblockad är en stridsåtgärd på arbetsmarknaden som har till syfte att förhindra motparten från ekonomiska förbindelser. Exempel på blockadformer är övertids-, mertids- samt nyanställningsblockad. En blockad kan också innebära fysisk närvaro och övervakas av blockadvakter i anslutning till det företag som förklarats i blockad. I likhet med andra stridsåtgärder tas blockadåtgärder normalt till först då försök till förhandlingar har misslyckats, och ett varsel har lagts. I Sverige är rätten till fackliga stridsåtgärder skyddad enligt Regeringsformen, så länge de vidtagna åtgärderna inte strider mot andra lagar.[1] En blockad innebär således inte en grundlagsskyddad rätt att hindra andra att gå in på sin arbetsplats, hindra kunder att besöka ett företag eller liknade,[2] eftersom detta exempelvis kan utgöra brottet ofredande. Källa: Wikipedia