De uppsagda arbetarna vid Element Six får 100 000 kronor i avgångsvederlag – om de jobbar bra, avsäger sig sin förtur till återanställning och inte är sjuka eller vabbar för mycket. Hur de uppfyller kraven avgör arbetsgivaren själv.

– Många kommer till jobbet fastän de är jätteförkylda. Eller har ont i magen. Vi vågar inte stanna hemma, då kan vi missa bonusen.

De anställda vid Element Six i Robertsfors, som tillverkar syntetiska diamanter för olika slags bearbetning, talar om ett avgångsvederlag som ”känns mer som ett hot än ett erbjudande”. De vill förbli anonyma. Bara IF Metallklubbens ordförande Ingrid Hanke vågar uttala sig med namn för Arbetet:

– Det är för jävligt. Företaget dribblar bort oss, som fackförening har vi plötsligt inga verktyg.

Ingrid Hanke.

Ingrid Hanke.

Före sommaren 2014 bestämde Element Six att fabriken i Robertsfors ska läggas ner 2016, och att produktionen ska flyttas till koncernens fabriker i Sydafrika och Irland. Facket har förgäves försökt förhandla fram en uppgörelse om avgångsvederlag och turordning som bland annat tar hänsyn till anställningstid. Fabriken har många trotjänare som jobbat vid företaget i 20 – 30 år, i något fall så länge som 40 år.

När såväl lokala som centrala förhandlingar avslutats i oenighet formulerade Element Six villkoren på egen hand. Det erbjudande som de anställda fick för en dryg vecka sedan har rört upp känslorna.

Medan tjänstemännen kan få avgångsvederlag på upp till sex månadslöner erbjuds arbetarna 100 000 kronor. Summan är lika stor oavsett om man har jobbat i årtionden eller varit anställd i tre månader. Och den är villkorad:

• Den anställda måste avsäga sig sin förtur till återanställning.

• Den anställda får inte ha för hög sjukfrånvaro. Och inte vara hemma för mycket med sjuka barn. Fram till den 26 juli 2015, då anställningen upphör, får man inte vabba mer än högst fem dagar sammanlagt, sedan krävs läkarintyg.

• Kontraktet innehåller också en mer allmän formulering om att den anställda ska arbeta bra.

Om de anställda har uppfyllt villkoren avgör arbetsgivaren ensam.

– De allra flesta, även jag själv, har skrivit på, säger Ingrid Hanke. 100 000 kronor är mycket pengar, och utsikterna att bli arbetslös skrämmer.

Med sitt erbjudande om avgångsvederlag har Element Six avväpnat facket, resonerar Ingrid Hanke.

Men företagets villkor för avgångsvederlaget är inte invändningsfria.

– Vi granskar nu erbjudandena om avgångsvederlag och kommer att begära förhandling med företaget, säger Christian Teiffel, ombudsman vid IF Metalls förbundskontor med ansvar för teknikavtalet.

Vilka invändningar facket kan komma att göra vill Christian Teiffel inte gå in på. Men avgångsvederlaget skulle kunna ses som ett sätt att kringgå den kollektivavtalade förstärkta företrädesrätt, KFF, som finns i teknikavtalet.

Och enligt föräldraledighetslagen får den som tar ledigt för att vara hemma med sjukt barn inte missgynnas när arbetsgivaren ”tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor”.

De anställda vid Element Six har kvar sina jobb till och med den 26 juli 2015. Därefter avgör arbetsgivaren om de har uppfyllt kraven för avgångsvederlaget.

Från och med den 27 juli erbjuds de anställda i produktionen anställning i bemanningsföretaget Konsultia, som ska driva fabriken fram till början av 2016. Enligt Ingrid Hanke finns dock inget skriftligt löfte om detta, utan bara muntlig information från företaget.

• ”Risk att någon försöker utnyttja systemet”