Ordförandena för LO-distrikten efterlyser en stor satsning på facklig-politisk utbildning – vägen till politiskt inflytande.

Det är nu viktigare än någonsin att LO-förbunden samlar sig för en gemensam ideologisk skolning av våra förtroendevalda. Vad är orsaken till att färre förtroendevalda och medlemmar väljer att rösta på Socialdemokraterna? Hur kan det komma sig att förtroendevalda inom LO-förbunden väljer att rösta på den borgerliga högern och ännu värre på det bruna partiet Sverigedemokraterna?

Vi brukar säga att valen vinns på arbetsplatserna, men handen på hjärtat: Hur många av våra förtroendevalda står upp och tar debatten på våra arbetsplatser? Det är dags att vi tillsammans agerar inom LO-förbunden. Det krävs gemensam kamp för att nå facklig-politisk framgång, och för det krävs helt nya, stora satsningar på facklig-politisk utbildning för stora delar av LO:s medlemskår.

Sverigedemokraterna har sedan riksdagsvalet 1988 fördubblat eller tredubblat sina röster i varje riksdagsval fram till 2014. I höstens val fick de nära 13 procent av rösterna, över 800 000 röster. Det är en skrämmande utveckling om man tror på alla människors lika värde och minskade klassklyftor i samhället. En röst på Sverigedemokraterna är en röst på ett ultraborgerligt samhälle.

Vi måste med all kraft försöka förhind­ra detta genom att ge våra medlemmar utbildning i hur våra mor- och farföräldrar byggde detta land genom den svenska modellen och hur välfärden byggdes ut för alla.

Det är vår övertygelse att det år 2015 behövs en enorm satsning på Samla, Skola, Påverka. Det spelar ingen roll hur duktiga vi är på våra lagar och avtal om man över en natt ändrar lagarna – och det kommer en borgerlig regering att göra, med stöd av Sverige­demokraterna.

Olof Palme uttryckte en gång att den största reform Sverige genomfört sedan rösträtten 1921 var lagen om anställningsskydd 1974.

Den ideologiska skolningen måste gå före och prioriteras före alla and­ra utbildningar så att den politiska tryggheten och stabiliteten kan säkra framtiden för våra barn. Detta kräver en stark socialdemokratisk regering där LO:s medlemmar finns med. Det är viktigt för en framgångsrik politik för dem och övriga löntagare.

Vi föreslår en fyrstegsraket:

1. En rejäl utbildningssatsning för förtroendevalda och medlemmar inom de fjorton LO-förbunden. Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i arbetarrörelsens värderingar och ideologi.

2. Ett ökat självförtroende och en ökad insikt i arbetarrörelsens värderingar ger de förtroendevalda och medlemmarna en större möjlighet att värva medlemmar till sitt fackförbund. Man måste känna till sin historia för att kunna möta framtiden. Detta ger i sin tur en starkare organisation med medlemmar som verkligen bär upp arbetarrörelsens idéer.

3. Med dessa två steg finns det utrymme att öka kunskapen hos LO:s medlemmar i det facklig-politiska arbetet gällande demokrati, makt och inflytande. Var ligger makten som påverkar LO-medlemmarnas vardag och vilka värderingar är det som styr politiken? Vi vet att LO-medlemmarna till stor del är de som avgör valresultaten.

4. LO-medlemmarna tar på sig politiska uppdrag i större omfattning än tidigare och med sina erfarenheter bidrar man till ett mer solidariskt och rättfärdigt Sverige. Politisk kompetens är att gå upp 06.00 och komma hem 17.00, ta hand om barn, fundera över hur man ska få ekonomin att gå ihop vid månadens slut. Att veta hur det känns att jobba skift, helger, kvällar, och nätter. Att veta hur det är att ha en otrygg anställning, timanställning, vikarierande och sms-anställning. Att känna kroppens krämpor efter en hård arbetsdag på grund av en tuff fysisk och psykisk arbetsmiljö. Detta är LO-arbetarnas vardag.

Det är dags för en enorm utbildningskampanj i fackliga-politiska värderingar. Kanske kan LO-distrikten stå ansvariga för utbildningarna och förbunden lovar att stå för rekryteringen av medlemmar till kurserna? Vad väntar vi på? Det är snart 2018.

 

LO-distriktens ordförande i Sverige
Per-Erik Johansson, Norra Sverige, Karin Näsmark, Mellersta Norrland, Mats Eriksson, Dalarna/Gävleborg, Thomas Andersson, Örebro/Värmland, Majlene Ahlgren, ­Mellansverige, Bengt Sandberg, Stockholms län, Thomas Olsson, Jönköpings län, Leif Stang, Sydöstra, Karin Palmqvist, Gotland, Jimmy Runesson, Skåne, Dan Gabrielsson, Västsverige