Synen på psykisk ohälsa präglas av fördomar och negativa attityder och fyra av tio som drabbas väljer att inte berätta om problemen för sin arbetsgivare, enligt Hjärnkoll.

RickardBracken– Det finns en bild av att personer med psykisk ohälsa är annorlunda än vi andra, säger Rickard Bracken, projektledare för kampanjen Hjärnkoll, som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa.

Hjärnkoll utför årliga befolkningsundersökningar för att kartlägga attityden till psykisk ohälsa. Resultaten visar att det finns en negativ bild hos såväl dem som drabbas som hos omgivningen. Fyra av tio väljer att inte berätta om sin psykiska ohälsa på jobbet – vilket det kan finnas goda skäl till.

– Personer med psykisk ohälsa diskrimineras. Det kan vara svårt att få jobb och man riskerar att omgivningen distanserar sig, säger Rickard Bracken.

För att få bukt med fördomarna och diskrimineringen krävs öppenhet och ökad kunskap, enligt Rickard Bracken. Inte minst på arbetsplatser där man ofta blundar för problemen.

– Många chefer säger ”psykisk ohälsa är vanligt, men inte på min arbetsplats”, säger Rickard Bracken.

Han efterlyser ett mer hälsofrämjande arbete.

– I dag saknar de flesta arbetsplatser både rutiner och policys för att hantera det här. Det kan bli mycket kostsamt för företaget, och för personen som drabbas kan det ta flera år att komma tillbaka.

Men bilden av framtiden ser dyster ut. Unionen presenterade nyligen sin årliga Arbetsmiljöbarometer. Där konstateras att den psykosociala arbetsmiljön är sämre än någonsin och att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar.

– Arbetsgivarna tar inte sitt ansvar. Jag tror att det beror på slimmade organisationer, där det här arbetet prioriteras bort, säger Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen.

Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, håller inte med.

– Jag vet att man prioriterar de här frågorna högt, men det är komplexa frågor och jag tror att vi behöver ta fram mer handfasta rutiner för hur man ska jobba med det här, säger hon.

Katharina Hedström

 

Läs också:

Psykisk ohälsa

Chefer ofta ­ovilliga att anställa

Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående.

Var fjärde chef vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Nära var fjärde chef betvivlar påståendet att de flesta med psykiska problem vill ha ett lönearbete och en lika stor andel kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom.

I en undersökning från 2013 uppgav 6 procent i åldrarna 25–64 år att de ­lever med svår ängslan, oro eller ångest. Dessa personer hade i högre grad än resten av befolk­ningen tidsbegränsade anställningar eller var arbetslösa. De uppgav också i högre grad än övriga att de saknade inflytande över planeringen av sitt eget arbete och arbetstempo.

Källa: Hjärnkoll

 

Friskfaktorer

När 700 yrkesverksamma personer fick lista vilka friskfaktorer de skattade högst, såg topp tre-listan ut så här:

1. Öppet klimat där man vågar säga vad man tycker

2. Framtidstro på arbets­platsen

3. Möjlighet att påverka arbetet

Källa: Hjärnkoll